Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Đỗ Mỹ Lộc
23/05/2021 05:50
Thích là phải nhích
everyone
15,1km
Distance
01:53:32
Time
07:29/km
Pace
1302
Calories
Thích là phải nhích
Đỗ Mỹ Lộc
21/05/2021 18:51
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
17:07
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Đỗ Mỹ Lộc
19/05/2021 05:48
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
28:23
Time
07:03/km
Pace
276
Calories
Morning Run
Đỗ Mỹ Lộc
15/05/2021 16:38
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
27:47
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Đỗ Mỹ Lộc
14/05/2021 05:56
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:49
Time
06:45/km
Pace
130
Calories
Morning Run
Đỗ Mỹ Lộc
09/05/2021 16:59
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
24:31
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run