Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:10:31
Time
06:49/km
Pace
726
Calories
Afternoon Run
Afternoon Trail
everyone
3,1km
Distance
48:29
Time
15:34/km
Pace
193
Calories
Afternoon Trail
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
44:45
Time
06:16/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
46:37
Time
06:39/km
Pace
479
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
44:46
Time
07:03/km
Pace
393
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
42:10
Time
05:54/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
29:19
Time
07:15/km
Pace
302
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:23:06
Time
07:32/km
Pace
688
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:08
Time
06:39/km
Pace
361
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
39:31
Time
05:44/km
Pace
486
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
42:33
Time
09:07/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
33:55
Time
06:27/km
Pace
336
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
47:32
Time
06:35/km
Pace
526
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
32:32
Time
06:15/km
Pace
375
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:04:32
Time
06:53/km
Pace
636
Calories
Afternoon Run