Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Nhung Nguyễn
23/05/2021 21:55
Night Ride
everyone
17,1km
Distance
01:01:27
Time
16,7 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Nhung Nguyễn
23/05/2021 18:15
Evening Ride
everyone
31,6km
Distance
01:48:51
Time
17,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Nhung Nguyễn
23/05/2021 05:10
#MayChallenge #Day15 #thelastday
everyone
54,1km
Distance
03:12:13
Time
16,9 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day15 #thelastday
Nhung Nguyễn
22/05/2021 05:18
#MayChallenge #Day14
everyone
33,3km
Distance
01:58:05
Time
16,9 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day14
Nhung Nguyễn
21/05/2021 19:26
Evening Ride
everyone
5,6km
Distance
19:32
Time
17,1 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Nhung Nguyễn
21/05/2021 08:17
Ngày lang thang ấy là ngày đẹp trời 😆😆😆
everyone
5,1km
Distance
18:08
Time
16,8 km/h
Pace
0
Calories
Ngày lang thang ấy là ngày đẹp trời 😆😆😆
Nhung Nguyễn
21/05/2021 05:30
#MayChallenge #Day13
everyone
26,1km
Distance
01:29:23
Time
17,5 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day13
Nhung Nguyễn
20/05/2021 21:03
Night Ride
everyone
17,7km
Distance
01:03:03
Time
16,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Nhung Nguyễn
20/05/2021 19:18
Evening Ride
everyone
5,3km
Distance
17:23
Time
18,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Nhung Nguyễn
20/05/2021 08:24
Morning Ride
everyone
5,1km
Distance
16:47
Time
18,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Nhung Nguyễn
20/05/2021 05:28
#MayChallenge #Day12
everyone
20,7km
Distance
01:15:01
Time
16,6 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day12
Nhung Nguyễn
19/05/2021 16:59
Afternoon Ride
everyone
43,4km
Distance
02:49:55
Time
15,3 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Nhung Nguyễn
19/05/2021 08:02
Morning Ride
everyone
5,2km
Distance
17:52
Time
17,5 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Nhung Nguyễn
19/05/2021 05:35
#MayChallenge #Day11
everyone
20,2km
Distance
01:08:12
Time
17,8 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day11
Nhung Nguyễn
18/05/2021 20:20
Evening Ride
everyone
33,5km
Distance
01:55:40
Time
17,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Nhung Nguyễn
18/05/2021 18:28
Evening Ride
everyone
6,3km
Distance
22:21
Time
16,9 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Nhung Nguyễn
18/05/2021 08:31
Morning Ride
everyone
5,2km
Distance
20:32
Time
15,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Nhung Nguyễn
18/05/2021 05:27
#MayChallenge #Day10
everyone
20,3km
Distance
01:16:24
Time
16 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day10
Nhung Nguyễn
17/05/2021 20:00
#MayChallenge #Day9
everyone
20,9km
Distance
01:18:00
Time
16,1 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day9
Nhung Nguyễn
12/05/2021 20:56
#MayChallenge #Day4
everyone
32,4km
Distance
02:08:12
Time
15,2 km/h
Pace
0
Calories
#MayChallenge #Day4