Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

phạm tuấn hanh
23/05/2021 05:46
☁️ Morning Run
everyone
8,1km
Distance
51:55
Time
06:25/km
Pace
451
Calories
☁️ Morning Run
phạm tuấn hanh
22/05/2021 05:11
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:55:42
Time
05:28/km
Pace
1203
Calories
Morning Run
phạm tuấn hanh
21/05/2021 05:48
Morning Ride
everyone
22,4km
Distance
01:13:18
Time
18,4 km/h
Pace
362
Calories
Morning Ride
phạm tuấn hanh
20/05/2021 05:43
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:01:59
Time
05:37/km
Pace
646
Calories
Morning Run
phạm tuấn hanh
19/05/2021 05:18
Sinh nhật Bác Hồ
everyone
13,1km
Distance
01:21:49
Time
06:14/km
Pace
663
Calories
Sinh nhật Bác Hồ
phạm tuấn hanh
18/05/2021 05:35
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:11:17
Time
05:52/km
Pace
711
Calories
Morning Run
phạm tuấn hanh
17/05/2021 17:20
Afternoon Ride
everyone
32,7km
Distance
01:59:39
Time
16,4 km/h
Pace
473
Calories
Afternoon Ride
phạm tuấn hanh
16/05/2021 09:59
Morning Ride
everyone
5,4km
Distance
19:52
Time
16,4 km/h
Pace
92
Calories
Morning Ride
phạm tuấn hanh
16/05/2021 05:08
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:32:34
Time
05:58/km
Pace
953
Calories
Morning Run
phạm tuấn hanh
14/05/2021 18:13
Ngày cuối BIDV RUN. Nhọc🥴
everyone
21,1km
Distance
02:11:57
Time
06:15/km
Pace
1268
Calories
Ngày cuối BIDV RUN. Nhọc🥴
phạm tuấn hanh
14/05/2021 05:43
Xúc
everyone
12,1km
Distance
01:08:42
Time
05:40/km
Pace
723
Calories
Xúc
phạm tuấn hanh
13/05/2021 20:52
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:17:28
Time
09:22/km
Pace
510
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
phạm tuấn hanh
12/05/2021 21:38
Night Run
everyone
5,9km
Distance
57:16
Time
09:42/km
Pace
408
Calories
Night Run
Pace tối đa không hợp lệ
phạm tuấn hanh
12/05/2021 21:13
Night Run
everyone
2,7km
Distance
22:27
Time
08:11/km
Pace
167
Calories
Night Run
phạm tuấn hanh
12/05/2021 05:32
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:03:55
Time
05:44/km
Pace
696
Calories
Morning Run
phạm tuấn hanh
11/05/2021 05:20
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:37
Time
05:27/km
Pace
705
Calories
Morning Run
phạm tuấn hanh
09/05/2021 08:12
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
15:46
Time
13:53/km
Pace
65
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
phạm tuấn hanh
09/05/2021 07:20
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
17:55
Time
11:44/km
Pace
115
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
phạm tuấn hanh
09/05/2021 05:08
Trời thì oi mà GPS thì lỗi. Nghĩ ló chán🤒
everyone
23,1km
Distance
02:07:52
Time
05:31/km
Pace
1411
Calories
Trời thì oi mà GPS thì lỗi. Nghĩ ló chán🤒