|

WeRun-HomeWorkoutChallenge

8,1km Distance
51:55 Time
06:25/km Pace
451 Calories
☁️ Morning Run
21,1km Distance
01:55:42 Time
05:28/km Pace
1203 Calories
Morning Run
22,4km Distance
01:13:18 Time
18,4 km/h Pace
362 Calories
Morning Ride
11,0km Distance
01:01:59 Time
05:37/km Pace
646 Calories
Morning Run
13,1km Distance
01:21:49 Time
06:14/km Pace
663 Calories
Sinh nhật Bác Hồ
12,1km Distance
01:11:17 Time
05:52/km Pace
711 Calories
Morning Run
32,7km Distance
01:59:39 Time
16,4 km/h Pace
473 Calories
Afternoon Ride
5,4km Distance
19:52 Time
16,4 km/h Pace
92 Calories
Morning Ride
15,5km Distance
01:32:34 Time
05:58/km Pace
953 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:11:57 Time
06:15/km Pace
1268 Calories
Ngày cuối BIDV RUN. Nhọc🥴
12,1km Distance
01:08:42 Time
05:40/km Pace
723 Calories
Xúc
8,3km Distance
01:17:28 Time
09:22/km Pace
510 Calories
Evening Run
5,9km Distance
57:16 Time
09:42/km Pace
408 Calories
Night Run
2,7km Distance
22:27 Time
08:11/km Pace
167 Calories
Night Run
11,1km Distance
01:03:55 Time
05:44/km Pace
696 Calories
Morning Run
12,0km Distance
01:05:37 Time
05:27/km Pace
705 Calories
Morning Run
1,1km Distance
15:46 Time
13:53/km Pace
65 Calories
Morning Run
1,5km Distance
17:55 Time
11:44/km Pace
115 Calories
Morning Run
23,1km Distance
02:07:52 Time
05:31/km Pace
1411 Calories
Trời thì oi mà GPS thì lỗi. Nghĩ ló chán🤒