Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Evening Run
everyone
6,7km
Distance
47:19
Time
07:05/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:42:23
Time
06:34/km
Pace
922
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
46:46
Time
07:00/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:42:23
Time
06:34/km
Pace
922
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:23:24
Time
07:10/km
Pace
1152
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:23:24
Time
07:10/km
Pace
1152
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:42
Time
06:46/km
Pace
680
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
16,7km
Distance
01:52:09
Time
06:43/km
Pace
1009
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:42
Time
06:46/km
Pace
680
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Afternoon Run
everyone
16,7km
Distance
01:52:09
Time
06:43/km
Pace
1009
Calories
Afternoon Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:28:30
Time
07:14/km
Pace
736
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:28:04
Time
07:12/km
Pace
736
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin
Evening Run
everyone
20,0km
Distance
02:10:18
Time
06:30/km
Pace
1272
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
20,0km
Distance
02:10:18
Time
06:30/km
Pace
1272
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
01:00:10
Time
06:46/km
Pace
576
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
43:22
Time
06:30/km
Pace
443
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
43:22
Time
06:30/km
Pace
443
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,9km
Distance
01:00:10
Time
06:46/km
Pace
576
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:23:26
Time
06:45/km
Pace
731
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:23:15
Time
06:44/km
Pace
731
Calories
Morning Run
Trùng với workout trên garmin