Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Tran Hai
22/05/2021 17:28
Afternoon Ride 22May21
everyone
10,8km
Distance
40:11
Time
16,1 km/h
Pace
246
Calories
Afternoon Ride 22May21
Tran Hai
22/05/2021 16:04
Ride to Blood Donation 22May21
everyone
1,8km
Distance
07:03
Time
15,4 km/h
Pace
54
Calories
Ride to Blood Donation 22May21
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Tran Hai
22/05/2021 07:24
Cooldown walk 22May21
everyone
1,2km
Distance
11:52
Time
10:10/km
Pace
82
Calories
Cooldown walk 22May21
Pace tối đa không hợp lệ
Tran Hai
22/05/2021 05:11
IPG Runners for Election 2021
everyone
21,2km
Distance
02:11:28
Time
06:11/km
Pace
1268
Calories
IPG Runners for Election 2021
Tran Hai
21/05/2021 06:03
Easy Run 21May21
everyone
6,8km
Distance
47:20
Time
06:58/km
Pace
453
Calories
Easy Run 21May21
Tran Hai
20/05/2021 18:05
Evening walk 20May21
everyone
2,2km
Distance
18:32
Time
08:35/km
Pace
129
Calories
Evening walk 20May21
Tran Hai
20/05/2021 07:28
Morning walk 20May21
everyone
2,0km
Distance
16:55
Time
08:15/km
Pace
172
Calories
Morning walk 20May21
Tran Hai
20/05/2021 05:09
Morning Run 20May21
everyone
12,1km
Distance
01:15:04
Time
06:13/km
Pace
628
Calories
Morning Run 20May21
Tran Hai
19/05/2021 04:50
Celebration for birthday of Uncle Ho 19/5
everyone
19,0km
Distance
01:56:42
Time
06:07/km
Pace
974
Calories
Celebration for birthday of Uncle Ho 19/5
Tran Hai
18/05/2021 18:00
Evening walk 18May21
everyone
2,3km
Distance
20:20
Time
08:54/km
Pace
140
Calories
Evening walk 18May21
Tran Hai
18/05/2021 07:41
Morning walk 18May31
everyone
2,0km
Distance
17:01
Time
08:28/km
Pace
185
Calories
Morning walk 18May31
Tran Hai
18/05/2021 04:58
Congrat Day of Sci &Tech of VN 18/5
everyone
18,5km
Distance
01:56:52
Time
06:18/km
Pace
983
Calories
Congrat Day of Sci &Tech of VN 18/5
Tran Hai
17/05/2021 18:11
Evening walk 17May21
everyone
2,6km
Distance
22:54
Time
08:57/km
Pace
72
Calories
Evening walk 17May21
Tran Hai
17/05/2021 06:04
Recovery Run (fully masked) 17May21
everyone
9,3km
Distance
01:04:17
Time
06:53/km
Pace
514
Calories
Recovery Run (fully masked) 17May21
Tran Hai
16/05/2021 07:21
Cooldown Run (fully masked) 16May21
everyone
2,2km
Distance
17:33
Time
08:05/km
Pace
143
Calories
Cooldown Run (fully masked) 16May21
Tran Hai
16/05/2021 05:08
HM of May (fully masked) 16May21
everyone
21,1km
Distance
02:12:36
Time
06:16/km
Pace
1187
Calories
HM of May (fully masked) 16May21
Tran Hai
15/05/2021 18:28
Happy International Family Day 15May21
everyone
5,2km
Distance
32:28
Time
06:18/km
Pace
298
Calories
Happy International Family Day 15May21
Tran Hai
15/05/2021 17:43
Ride for Int Family Day 15/5
everyone
8,9km
Distance
36:23
Time
14,7 km/h
Pace
190
Calories
Ride for Int Family Day 15/5
Tran Hai
15/05/2021 05:28
Morning Ride 15May21
everyone
24,0km
Distance
01:26:39
Time
16,6 km/h
Pace
481
Calories
Morning Ride 15May21
Tran Hai
14/05/2021 06:40
Cooldown Run (fully masked) 14May21
everyone
2,3km
Distance
18:55
Time
08:22/km
Pace
135
Calories
Cooldown Run (fully masked) 14May21