Hoạt động WeRun-HomeWorkoutChallenge

Huy Nguyễn
17/05/2021 17:30
Afternoon VirtualRide
everyone
12,1km
Distance
47:47
Time
15,2 km/h
Pace
137
Calories
Afternoon VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
17/05/2021 17:30
Watopia
everyone
12,1km
Distance
31:24
Time
23,2 km/h
Pace
137
Calories
Watopia
Huy Nguyễn
17/05/2021 18:36
Evening VirtualRide
everyone
2,7km
Distance
09:31
Time
17,3 km/h
Pace
29
Calories
Evening VirtualRide
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Huy Nguyễn
17/05/2021 18:37
Watopia
everyone
2,7km
Distance
07:41
Time
21,5 km/h
Pace
29
Calories
Watopia
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Huy Nguyễn
17/05/2021 04:53
Morning Ride
everyone
31,6km
Distance
01:07:00
Time
28,3 km/h
Pace
614
Calories
Morning Ride
Huy Nguyễn
18/05/2021 04:46
Morning Ride
everyone
30,6km
Distance
01:03:33
Time
28,9 km/h
Pace
587
Calories
Morning Ride
Huy Nguyễn
18/05/2021 21:16
Evening VirtualRide
everyone
11,3km
Distance
40:50
Time
16,7 km/h
Pace
153
Calories
Evening VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
18/05/2021 21:16
Yorkshire
everyone
11,3km
Distance
37:29
Time
18,1 km/h
Pace
153
Calories
Yorkshire
Workout đã bị xóa
Huy Nguyễn
18/05/2021 20:51
Evening VirtualRide
everyone
7,0km
Distance
23:22
Time
18 km/h
Pace
89
Calories
Evening VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
18/05/2021 20:51
Yorkshire
everyone
7,0km
Distance
21:13
Time
19,8 km/h
Pace
89
Calories
Yorkshire
Huy Nguyễn
17/05/2021 19:28
Evening VirtualRide
everyone
20,0km
Distance
01:08:06
Time
17,6 km/h
Pace
213
Calories
Evening VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
17/05/2021 19:28
Watopia
everyone
20,0km
Distance
01:02:14
Time
19,3 km/h
Pace
213
Calories
Watopia
Huy Nguyễn
16/05/2021 17:33
Watopia
everyone
26,0km
Distance
01:28:40
Time
17,6 km/h
Pace
262
Calories
Watopia
Huy Nguyễn
16/05/2021 17:33
Afternoon VirtualRide
everyone
26,0km
Distance
01:49:42
Time
14,2 km/h
Pace
262
Calories
Afternoon VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
15/05/2021 05:17
Morning Ride
everyone
34,0km
Distance
01:10:44
Time
28,9 km/h
Pace
678
Calories
Morning Ride
Huy Nguyễn
14/05/2021 04:57
Morning Ride
everyone
33,3km
Distance
01:07:36
Time
29,6 km/h
Pace
707
Calories
Morning Ride
Huy Nguyễn
14/05/2021 20:45
Evening VirtualRide
everyone
25,1km
Distance
01:22:35
Time
18,2 km/h
Pace
216
Calories
Evening VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
14/05/2021 20:45
Watopia
everyone
25,1km
Distance
01:08:55
Time
21,8 km/h
Pace
216
Calories
Watopia
Huy Nguyễn
13/05/2021 21:17
Evening VirtualRide
everyone
15,1km
Distance
42:33
Time
21,2 km/h
Pace
151
Calories
Evening VirtualRide
Nhập tay
Huy Nguyễn
13/05/2021 21:17
Watopia
everyone
15,1km
Distance
39:24
Time
22,9 km/h
Pace
151
Calories
Watopia