Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Afternoon Ride
everyone
22,0km
Distance
01:23:20
Time
15,9 km/h
Pace
266
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
3,4km
Distance
17:22
Time
11,9 km/h
Pace
64
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 16:48
Afternoon Ride
everyone
4,0km
Distance
12:15
Time
19,5 km/h
Pace
31
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 16:48
Afternoon Ride
everyone
4,0km
Distance
09:55
Time
24,1 km/h
Pace
31
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 12:20
Lunch Ride
everyone
1,3km
Distance
07:20
Time
10,6 km/h
Pace
11
Calories
Lunch Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 12:20
Lunch Ride
everyone
1,3km
Distance
03:54
Time
20 km/h
Pace
11
Calories
Lunch Ride
Trùng với workout trên garmin
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 09:57
Morning Ride
everyone
11,1km
Distance
27:54
Time
23,9 km/h
Pace
47
Calories
Morning Ride
Nhật Huy Phạm
31/07/2022 09:57
Morning Ride
everyone
11,1km
Distance
24:02
Time
27,8 km/h
Pace
47
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
Cao Minh Hoàng
31/07/2022 10:10
Morning Ride
everyone
1,7km
Distance
07:13
Time
14,4 km/h
Pace
22
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vũ Đức Thanh
31/07/2022 05:48
Morning Ride
everyone
20,8km
Distance
01:02:20
Time
20 km/h
Pace
181
Calories
Morning Ride
Hong Khanh
31/07/2022 05:06
Morning Ride
everyone
5,0km
Distance
01:17:13
Time
3,9 km/h
Pace
553
Calories
Morning Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
NguyễnChung14
31/07/2022 05:57
Tháng 8 sắp sang ✨
followers_only
8,2km
Distance
32:31
Time
15,1 km/h
Pace
85
Calories
Tháng 8 sắp sang ✨
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vũ Đức Thanh
30/07/2022 05:36
Morning Ride
everyone
21,4km
Distance
01:00:41
Time
21,2 km/h
Pace
221
Calories
Morning Ride
Nguyen Huu Hai
30/07/2022 18:54
Evening Ride
everyone
11,3km
Distance
21:12
Time
31,9 km/h
Pace
183
Calories
Evening Ride
NguyễnChung14
30/07/2022 17:54
Evening Ride
followers_only
10,9km
Distance
41:07
Time
15,9 km/h
Pace
129
Calories
Evening Ride
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 18:20
Evening Ride
everyone
4,2km
Distance
10:02
Time
25,4 km/h
Pace
19
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 18:20
Evening Ride
everyone
4,2km
Distance
11:38
Time
21,9 km/h
Pace
19
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hong Khanh
30/07/2022 17:22
Afternoon Ride
everyone
0,1km
Distance
03:33
Time
1,9 km/h
Pace
13
Calories
Afternoon Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 16:28
Afternoon Ride
everyone
6,0km
Distance
12:45
Time
28,4 km/h
Pace
38
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nhật Huy Phạm
30/07/2022 16:28
Afternoon Ride
everyone
6,0km
Distance
11:55
Time
30,4 km/h
Pace
38
Calories
Afternoon Ride
Trùng với workout trên garmin