Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Evening Ride
followers_only
21,5km
Distance
01:20:10
Time
16,1 km/h
Pace
415
Calories
Evening Ride
Evening Ride
followers_only
16,0km
Distance
59:07
Time
16,3 km/h
Pace
264
Calories
Evening Ride
Evening Ride
followers_only
28,8km
Distance
01:49:53
Time
15,7 km/h
Pace
489
Calories
Evening Ride