Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Morning Ride
everyone
3,2km
Distance
13:05
Time
14,8 km/h
Pace
64
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Độc hành đâu có nghĩa là cô đơn !!!
everyone
45,0km
Distance
55:33
Time
48,6 km/h
Pace
153
Calories
Độc hành đâu có nghĩa là cô đơn !!!
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Ride
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
0,7 km/h
Pace
0
Calories
Lunch Ride
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
45,0km
Distance
01:00:01
Time
45 km/h
Pace
153
Calories
Morning Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Ride
everyone
54,0km
Distance
01:03:01
Time
51,4 km/h
Pace
279
Calories
Lunch Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Ride
everyone
40,0km
Distance
54:04
Time
44,4 km/h
Pace
103
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
29,8km
Distance
35:40
Time
50,1 km/h
Pace
100
Calories
Afternoon Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Thào chua chải- homestay mâm xôi
everyone
11,3km
Distance
32:22
Time
20,9 km/h
Pace
209
Calories
Thào chua chải- homestay mâm xôi