Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Evening Ride
everyone
15,0km
Distance
51:58
Time
17,3 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
12,4km
Distance
34:23
Time
21,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride