Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Vũ Đức Thanh
31/07/2022 05:48
Morning Ride
everyone
20,8km
Distance
01:02:20
Time
20 km/h
Pace
181
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
30/07/2022 05:36
Morning Ride
everyone
21,4km
Distance
01:00:41
Time
21,2 km/h
Pace
221
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
02/07/2022 06:05
Morning Ride
everyone
11,3km
Distance
37:10
Time
18,2 km/h
Pace
129
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
21/06/2022 18:25
Evening Ride
everyone
2,9km
Distance
11:37
Time
15 km/h
Pace
40
Calories
Evening Ride
Workout đã bị xóa
Vũ Đức Thanh
21/06/2022 17:53
Afternoon Ride
everyone
2,2km
Distance
06:57
Time
18,6 km/h
Pace
32
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
Vũ Đức Thanh
20/06/2022 17:47
Afternoon Ride
everyone
10,3km
Distance
29:27
Time
21,1 km/h
Pace
157
Calories
Afternoon Ride
Vũ Đức Thanh
06/06/2022 04:33
Morning Ride
everyone
26,9km
Distance
01:05:41
Time
24,6 km/h
Pace
413
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
04/06/2022 04:59
Morning Ride
everyone
26,6km
Distance
01:06:19
Time
24,1 km/h
Pace
360
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
02/06/2022 04:35
Morning Ride
everyone
31,5km
Distance
01:18:34
Time
24,1 km/h
Pace
401
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
30/05/2022 04:25
Morning Ride
everyone
24,7km
Distance
01:02:17
Time
23,8 km/h
Pace
315
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
28/05/2022 17:05
Afternoon Ride
everyone
25,3km
Distance
01:14:07
Time
20,5 km/h
Pace
401
Calories
Afternoon Ride
Vũ Đức Thanh
24/05/2022 05:11
Zwift - NYC 🌨🌨🌨
everyone
23,0km
Distance
01:06:37
Time
20,7 km/h
Pace
383
Calories
Zwift - NYC 🌨🌨🌨
Vũ Đức Thanh
15/05/2022 06:18
Morning Ride
everyone
14,4km
Distance
42:21
Time
20,4 km/h
Pace
177
Calories
Morning Ride
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Vũ Đức Thanh
15/05/2022 06:18
Morning Ride
everyone
14,4km
Distance
42:21
Time
20,4 km/h
Pace
177
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
11/05/2022 05:07
Morning Ride
everyone
20,3km
Distance
54:34
Time
22,4 km/h
Pace
262
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
09/05/2022 04:40
Morning Ride
everyone
16,3km
Distance
45:44
Time
21,3 km/h
Pace
226
Calories
Morning Ride
Vũ Đức Thanh
03/05/2022 16:03
Afternoon Ride
everyone
26,4km
Distance
01:14:20
Time
21,3 km/h
Pace
560
Calories
Afternoon Ride
Vũ Đức Thanh
02/05/2022 17:22
Afternoon Ride
everyone
9,6km
Distance
29:55
Time
19,3 km/h
Pace
199
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vũ Đức Thanh
02/05/2022 16:39
Afternoon Ride
everyone
4,2km
Distance
12:55
Time
19,5 km/h
Pace
87
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vũ Đức Thanh
02/05/2022 16:24
Afternoon Ride
everyone
4,0km
Distance
11:55
Time
20,3 km/h
Pace
86
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ