Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Test GPS
everyone
1,1km
Distance
03:10
Time
21,3 km/h
Pace
15
Calories
Test GPS
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Test cung đường
everyone
2,2km
Distance
07:11
Time
18,4 km/h
Pace
30
Calories
Test cung đường
Workout đã bị xóa
Afternoon Ride
everyone
72,3km
Distance
01:58:26
Time
36,6 km/h
Pace
2862
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
Evening Ride
everyone
6,4km
Distance
21:53
Time
17,5 km/h
Pace
290
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
14,6km
Distance
01:04:37
Time
13,5 km/h
Pace
393
Calories
Morning Ride