Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Afternoon Ride
everyone
2,6km
Distance
06:57
Time
22,6 km/h
Pace
58
Calories
Afternoon Ride
Workout đã bị xóa
Evening Ride
everyone
5,1km
Distance
15:12
Time
20 km/h
Pace
109
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Ride
everyone
5,1km
Distance
15:12
Time
20 km/h
Pace
109
Calories
Night Ride
Trùng với workout trên garmin