Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Evening Ride
everyone
8,9km
Distance
28:06
Time
19,1 km/h
Pace
84
Calories
Evening Ride
Workout đã bị xóa
Evening Ride
everyone
8,9km
Distance
34:09
Time
15,7 km/h
Pace
84
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ