Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

NguyễnChung14
31/07/2022 05:57
Tháng 8 sắp sang ✨
followers_only
8,2km
Distance
32:31
Time
15,1 km/h
Pace
85
Calories
Tháng 8 sắp sang ✨
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
NguyễnChung14
30/07/2022 17:54
Evening Ride
followers_only
10,9km
Distance
41:07
Time
15,9 km/h
Pace
129
Calories
Evening Ride
NguyễnChung14
29/07/2022 18:55
Evening Ride
followers_only
7,1km
Distance
29:47
Time
14,3 km/h
Pace
80
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
NguyễnChung14
29/07/2022 05:49
Morning Ride
followers_only
1,7km
Distance
08:08
Time
12,3 km/h
Pace
21
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ