Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

ngô thế hùng
23/07/2022 19:53
Evening Ride
everyone
8,9km
Distance
22:08
Time
24,1 km/h
Pace
58
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngô thế hùng
23/07/2022 19:53
Evening Ride
everyone
8,9km
Distance
19:54
Time
26,8 km/h
Pace
58
Calories
Evening Ride
Trùng với workout trên garmin
ngô thế hùng
03/07/2022 09:37
Morning Ride
everyone
11,8km
Distance
36:20
Time
19,4 km/h
Pace
102
Calories
Morning Ride
ngô thế hùng
03/07/2022 09:37
Morning Ride
everyone
11,8km
Distance
26:33
Time
26,6 km/h
Pace
102
Calories
Morning Ride
Trùng với workout trên garmin
ngô thế hùng
11/06/2022 08:28
Morning Ride
everyone
22,6km
Distance
33:29
Time
40,6 km/h
Pace
111
Calories
Morning Ride
ngô thế hùng
29/05/2022 07:39
Morning Ride
everyone
3,3km
Distance
12:14
Time
16,4 km/h
Pace
47
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngô thế hùng
28/05/2022 18:22
Evening Ride
everyone
2,8km
Distance
11:56
Time
13,9 km/h
Pace
35
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngô thế hùng
24/05/2022 08:22
Morning Ride
everyone
21,2km
Distance
33:07
Time
38,4 km/h
Pace
159
Calories
Morning Ride
ngô thế hùng
23/05/2022 21:46
Night Ride
everyone
1,0km
Distance
04:26
Time
13,8 km/h
Pace
15
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngô thế hùng
22/05/2022 14:46
Afternoon Ride
everyone
5,6km
Distance
16:46
Time
20 km/h
Pace
91
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
ngô thế hùng
11/04/2022 10:00
Morning Ride
everyone
15,0km
Distance
36:20
Time
24,8 km/h
Pace
95
Calories
Morning Ride
ngô thế hùng
09/04/2022 09:19
Morning Ride
everyone
22,5km
Distance
01:00:53
Time
22,2 km/h
Pace
194
Calories
Morning Ride