Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Afternoon Ride
everyone
33,9km
Distance
01:51:45
Time
18,2 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
10,5km
Distance
38:42
Time
16,3 km/h
Pace
250
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
11,9km
Distance
42:15
Time
16,9 km/h
Pace
254
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:02:37
Time
9,8 km/h
Pace
574
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
9,9km
Distance
55:52
Time
10,6 km/h
Pace
251
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Ride
everyone
9,5km
Distance
29:43
Time
19,2 km/h
Pace
244
Calories
Afternoon Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Ride
everyone
8,0km
Distance
25:44
Time
18,7 km/h
Pace
220
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
27,4km
Distance
01:37:31
Time
16,9 km/h
Pace
583
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
27:07
Time

Pace
125
Calories
Morning Ride
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Ride
everyone
7,8km
Distance
25:45
Time
18,1 km/h
Pace
217
Calories
Morning Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Ride
everyone
12,9km
Distance
46:26
Time
16,6 km/h
Pace
230
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
9,7km
Distance
26:23
Time
22 km/h
Pace
259
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Night Ride
everyone
13,0km
Distance
40:36
Time
19,3 km/h
Pace
395
Calories
Night Ride
Lunch Ride
everyone
15,9km
Distance
53:27
Time
17,9 km/h
Pace
337
Calories
Lunch Ride
Afternoon Ride
everyone
13,2km
Distance
44:43
Time
17,7 km/h
Pace
288
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
12,9km
Distance
43:43
Time
17,7 km/h
Pace
333
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
14,1km
Distance
55:30
Time
15,2 km/h
Pace
462
Calories
Afternoon Ride
Night Ride
everyone
5,9km
Distance
17:32
Time
20,3 km/h
Pace
172
Calories
Night Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
9,1km
Distance
32:01
Time
17 km/h
Pace
288
Calories
Evening Ride
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Ride
everyone
11,4km
Distance
35:47
Time
19,1 km/h
Pace
381
Calories
Evening Ride