Hoạt động XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Afternoon Ride
everyone
22,0km
Distance
01:23:20
Time
15,9 km/h
Pace
266
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
34,9km
Distance
01:49:14
Time
19,2 km/h
Pace
448
Calories
Afternoon Ride