Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Join
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hoàng Long Nam 1428,47 2.17:16:33 39 31
2 Trang Nguyên Nữ 1014,96 2.17:34:45 43 43
3 Đậu Công Linh Nam 915,06 2.01:34:28 49 41
4 Vũ Đức Thanh Nam 711,77 1.08:59:40 38 38
5 Nguyen Huu Hai Nam 614,02 1.08:43:05 21 20
6 Nhật Huy Phạm Nam 463,84 22:46:53 34 27
7 Pham Tuan Nam Nam 459,02 1.07:12:27 35 19
8 Trần Thắng 🇻🇳 Nam 363,58 15:28:46 16 15
9 Kỹ sư Điện Công Nghiệp Nam 343,46 12:25:30 7 7
10 Nguyễn trọng hòa Nam 287,24 12:55:54 12 12
11 Hiếu 🇻🇳 👣 Nam 194,67 09:49:41 9 9
12 Nguyễn Hữu Dũng Nam 189,78 10:58:09 12 10
13 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 148,93 09:26:39 9 6
14 Mạnh Chạy Bộ Giảm Mỡ 0985878181 Nam 114,61 06:26:15 7 6
15 ngô thế hùng Nam 93,14 03:20:09 5 5
16 Nguyễn Đức Thời Nam 66,36 04:09:10 3 3
17 Cường Đào Quốc Nam 56,93 03:12:34 2 2
18 Dương Hữu Vững Nam 54,03 02:44:36 3 3
19 Nguyễn Văn Quang Nam 51,27 01:26:26 2 2
20 Mai Xuân Hiếu Nam 30,91 01:02:51 1 1
21 Thức Nguyễn Chí Nam 27,37 01:26:21 2 1
22 Thi Thu Ha Nguyen Nữ 21,23 00:58:03 1 1
23 Phạm Công Hậu Nam 20,36 00:32:24 1 1
24 Nguyễn Văn Ngạn Nam 14,57 01:04:37 1 1
25 Cao Minh Hoàng Nam 14,30 00:38:04 1 1
26 NguyễnChung14 Nam 10,89 00:41:07 1 1
27 Nguyễn Thị Minh Thu Nữ 10,88 00:36:43 1 1
28 Lê Đình Thủy Nam 10,10 00:21:25 1 1
29 ĐỖ HỮU ĐOÁN Nam 0,00 00:00:00 0 0
30 Le Dinh Giap Nam 0,00 00:00:00 0 0
31 Giang Nguyễn Nữ 0,00 00:00:00 0 0
32 Nguyễn Công Triều Nam 0,00 00:00:00 0 0
33 Quế Hoà Nữ 0,00 00:00:00 0 0
34 Đặng Xuân Tài Nam 0,00 00:00:00 0 0
35 Nguyễn Minh Lâm Nam 0,00 00:00:00 0 0
36 Nguyễn Trần Hoàng Phương Nam 0,00 00:00:00 0 0
37 Ngô Huy Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
38 HT Trần Nam 0,00 00:00:00 0 0
39 Nguyễn Thu Trang Nữ 0,00 00:00:00 0 0
40 Nguyễn Văn Huynh Nam 0,00 00:00:00 0 0
41 Trung Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
42 Hong Khanh Nam 0,00 00:00:00 0 0
43 Hiển Đinh Văn Nam 0,00 00:00:00 0 0
44 Lê Công Phú Nam 0,00 00:00:00 0 0
45 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 0,00 00:00:00 0 0
46 Hồ Văn Thắng Nam 0,00 00:00:00 0 0
47 Phan Văn Chiến Nam 0,00 00:00:00 0 0
48 Nguyễn Giang Linh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
49 Phạm Đức Việt Nam 0,00 00:00:00 0 0
50 HoaNX Nam 0,00 00:00:00 0 0