XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
51 Nguyễn Phong Phú Nam 0,00 00:00:00 0 0
52 Trịnh Thị Hoài Nữ 0,00 00:00:00 0 0
53 Lê Công Phú Nam 0,00 00:00:00 0 0
54 Luân Lê Nam 0,00 00:00:00 0 0
55 Phan Văn Chiến Nam 0,00 00:00:00 0 0
56 Hồ Văn Thắng Nam 0,00 00:00:00 0 0
57 Ngô Huy Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
58 Bùi Thành Công Nam 0,00 00:00:00 0 0
59 Nguyễn Giang Linh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
60 Hong Khanh Nam 0,00 00:00:00 0 0
61 Le Dinh Giap Nam 0,00 00:00:00 0 0
62 Diệp Trung Kiên Nam 0,00 00:00:00 0 0
63 Hoang van thanh Nam 0,00 00:00:00 0 0
64 Tom Sin Nam 0,00 00:00:00 0 0
65 Hoang Trong Huy Nam 0,00 00:00:00 0 0
66 Trần Minh Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
67 HoaNX Nam 0,00 00:00:00 0 0
68 Nguyễn Văn Huynh Nam 0,00 00:00:00 0 0
69 Trung Hoàng Nam 0,00 00:00:00 0 0
70 Hiển Đinh Văn Nam 0,00 00:00:00 0 0
71 Chung Đầu Bạc Nam 0,00 00:00:00 0 0
72 Nguyễn Anh Tuấn Nam 0,00 00:00:00 0 0
73 Giang Nguyễn Nữ 0,00 00:00:00 0 0
74 Anh Dương Thị Mai Nữ 0,00 00:00:00 0 0
75 Trần Tiến Dũng Nam 0,00 00:00:00 0 0
76 Đặng Thị Phượng yến Nữ 0,00 00:00:00 0 0
77 Đinh Thị Ngọc Diệp Nữ 0,00 00:00:00 0 0
78 Nguyễn Thị Phi Hà Nữ 0,00 00:00:00 0 0
79 Nguyễn Văn Hiếu Nam 0,00 00:00:00 0 0