XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07
1 Hoàng Long 1428,5 2.17:16:33 32,9 107,7
2 Đậu Công Linh 915,1 2.01:34:28
3 Vũ Đức Thanh 711,8 1.08:59:40 20,8 21,4
4 Nguyen Huu Hai 614,0 1.08:43:05 11,3
5 Nhật Huy Phạm 463,8 22:46:53 11,1 11,4 10,4 12,4 12,4 12,9
6 Pham Tuan Nam 459,0 1.07:12:27 25,0 25,6
7 Trần Thắng 🇻🇳 363,6 15:28:46
8 Kỹ sư Điện Công Nghiệp 343,5 12:25:30
9 Nguyễn trọng hòa 287,2 12:55:54
10 Hiếu 🇻🇳 👣 194,7 09:49:41 21,4 20,7 21,6
11 Nguyễn Hữu Dũng 189,8 10:58:09
12 Mạnh Marathon Giảm Mỡ 114,6 06:26:15
13 ngô thế hùng 93,1 03:20:09
14 Nguyễn Đức Thời 66,4 04:09:10
15 Cường Đào Quốc 56,9 03:12:34 22,0 34,9
16 Dương Hữu Vững 54,0 02:44:36
17 Nguyễn Văn Quang 51,3 01:26:26
18 Mai Xuân Hiếu 30,9 01:02:51
19 Thức Nguyễn Chí 27,4 01:26:21
20 Phạm Công Hậu 20,4 00:32:24
21 Nguyễn Văn Ngạn 14,6 01:04:37
22 Cao Minh Hoàng 14,3 00:38:04
23 NguyễnChung14 10,9 00:41:07 10,9
24 Lê Đình Thủy 10,1 00:21:25
25 PHAM VAN DONG 0,0 00:00:00
26 Nguyễn Minh Lâm 0,0 00:00:00
27 Đặng Xuân Tài 0,0 00:00:00
28 Nguyễn Trần Hoàng Phương 0,0 00:00:00
29 ĐỖ HỮU ĐOÁN 0,0 00:00:00
30 HoaNX 0,0 00:00:00
31 Nguyễn Vinh Quang 0,0 00:00:00
32 HT Trần 0,0 00:00:00
33 Mai Lê Tuấn 0,0 00:00:00
34 Hoang Anh Nguyen 0,0 00:00:00
35 Bùi Hải Anh 0,0 00:00:00
36 Nguyễn Đình Chiến 0,0 00:00:00
37 Bùi Thành Công 0,0 00:00:00
38 Hong Khanh 0,0 00:00:00
39 Le Dinh Giap 0,0 00:00:00
40 Diệp Trung Kiên 0,0 00:00:00
41 Phan Đức Định 0,0 00:00:00
42 Hoàng xuân Tiễn 0,0 00:00:00
43 Hoàng Việt Thắng 0,0 00:00:00
44 NGUYỄN HUY HOÀNG 0,0 00:00:00
45 Nguyễn Công Triều 0,0 00:00:00
46 Phạm Đức Việt 0,0 00:00:00
47 Nguyễn Phong Phú 0,0 00:00:00
48 Lê Công Phú 0,0 00:00:00
49 Luân Lê 0,0 00:00:00
50 Phan Văn Chiến 0,0 00:00:00