XUYÊN VIỆT CÙNG CHALLENGE

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07
1 Trang Nguyên 1015,0 2.17:34:45
2 Nguyễn Thị Nhàn 148,9 09:26:39
3 Thi Thu Ha Nguyen 21,2 00:58:03
4 Nguyễn Thị Minh Thu 10,9 00:36:43
5 Giang Nguyễn 0,0 00:00:00
6 Trịnh Thị Hoài 0,0 00:00:00
7 Nguyễn Giang Linh 0,0 00:00:00
8 Đinh thị tần 0,0 00:00:00
9 Lê Thị Bích Thơm 0,0 00:00:00
10 Nguyễn Thu Trang 0,0 00:00:00
11 Quế Hoà 0,0 00:00:00
12 Nguyễn Thị Bích Nghi 0,0 00:00:00
13 Nguyễn Thị Phi Hà 0,0 00:00:00
14 Đinh Thị Ngọc Diệp 0,0 00:00:00
15 Đặng Thị Phượng yến 0,0 00:00:00
16 Anh Dương Thị Mai 0,0 00:00:00