Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

Câu hỏi thường gặp Tham gia challenge

 • Trước khi tham gia challenge bạn phải có tài khoản trên website challenge.vn. Xem hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tại đây.

  Trường hợp 1: Nếu bạn chưa kết nối với GARMIN hoặc STRAVA

  Hệ thống sẽ đưa ra lựa chọn để bạn kết nối với GARMIN hoặc STRAVA khi đăng ký tham gia challenge.

  Bạn chỉ tham gia challenge thành công khi đã kết nối với GARMIN hoặc STRAVA.


  Trường hợp 2: Nếu bạn đã kết nối với GARMIN hoặc STRAVA:

  Bạn chỉ cần tìm đến challenge muốn tham gia và ấn nút "Đăng ký tham gia"

  *Lưu ý: Kiểm tra email "Xác nhận đăng ký thành công" trong hòm thư của bạn
  Bạn đăng ký tham gia thành công khi bạn nhìn thấy trong tab "Thông Tin" thời gian tham gia challenge.
  Hoặc trong phần "Xếp hạng" có tên bạn trong danh sách. • B1. Bạn có thể mời bất kỳ ai có khả tham gia vào challenge thông qua nút "Mời bạn bè" ( sau khi bạn đã tham gia challenge thành công)  B2. Bạn phải nhập email của người được nhận lời mời, có thể nhập nhiều email cùng một lúc và phân cách bới dấu xuống dòng.  Lưu ý: Những tài khoản đã tham gia hoặc đã được mời thì sẽ không được gửi email nữa. 
 • Tùy thuộc vào mỗi challenge và thời gian được phép thay đổi thông tin. Bạn hãy đọc kỹ thông tin có trong challenge.
  Hoặc nhìn trong trong phần thông tin đăng ký tham gia có hiển thị button "Cập nhật"