7 ngày chạy HM liên tiếp

Thông tin nhiệm vụ

+ 150 Khi hoàn thành nhiệm vụ

- 100 Khi không hoàn thành nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ 7 ngày chạy HM (21.1 km) liên tiếp.

Tổng số km mỗi ngày phải thực hiện >= 21.1 km

Hoàn thành cả 7 ngày chạy sẽ được coi là Hoàn thành.

Đồng bộ

Thời gian muộn nhất được phép đồng bộ: Thời gian kết thúc của mỗi mốc + với 10 tiếng

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Thiết bị ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Quyền riêng tư OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Bạn phải đăng nhập trước khi tham gia challenge