Ai là người chạy nhiều nhất trong 14 ngày

Thông tin nhiệm vụ

Số điểm được cộng tương đương với số km hoàn thành

- 14 Khi không hoàn thành nhiệm vụ

Trong 14 ngày, hãy hoàn thành nhiều nhất tổng số KM mà bạn có thể đạt được.

Số km đạt được sẽ được quy đổi thành số điểm tương ứng (1km = 1 điểm)

Nếu không hoàn thành tối thiểu 14km trong 14 ngày sẽ bị trừ  (14 điểm)

Đồng bộ

Thời gian muộn nhất được phép đồng bộ: Thời gian kết thúc của mỗi mốc + với 10 tiếng

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Thiết bị ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Quyền riêng tư OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Bạn phải đăng nhập trước khi tham gia challenge