Ai là người chạy nhiều nhất trong 7 ngày

Thông tin nhiệm vụ

Số điểm được cộng tương đương với số km hoàn thành

- 7 Khi không hoàn thành nhiệm vụ

Trong 7 ngày, hãy hoàn thành nhiều nhất tổng số KM mà bạn có thể đạt được.

Số km đạt được sẽ được quy đổi thành số điểm tương ứng (1km = 1 điểm)

Nếu không hoàn thành tối thiểu 7km trong 7 ngày sẽ bị trừ  (7 điểm)

Đồng bộ

Thời gian muộn nhất được phép đồng bộ: Thời gian kết thúc của mỗi mốc + với 10 tiếng

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Thiết bị ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Quyền riêng tư OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES YES
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Bạn phải đăng nhập trước khi tham gia challenge