Thử thách 10km+500

Thông tin nhiệm vụ

+ 500 Khi hoàn thành nhiệm vụ

Thử thách 10km+500 diễn ra trong 30 ngày.
ngày 1: 10km
ngày 2: 10,5 km
ngày 3: 11,0 km
....
ngày 20: 19,5 km
ngày 21: 20,0 km
ngày 22: 20,5 km
ngày 23: 21,1 km
.........
ngày 30: 21,1 km
 
Từ ngày 23 - Ngày 30: số km sẽ không tăng và duy trì ở 21.1 km (HM)
 

Đồng bộ

Thời gian muộn nhất được phép đồng bộ: Thời gian kết thúc của mỗi mốc + với 10 tiếng

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Thiết bị ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Quyền riêng tư OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES YES

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng