|

Thử thách 10km+500

1,4km Distance
30:51 Time
22:29/km Pace
131 Calories
Afternoon Run
3,4km Distance
14:26 Time
04:12/km Pace
244 Calories
Chạy tối anh em ơi.
5,2km Distance
40:26 Time
07:49/km Pace
440 Calories
Morning Run
21,8km Distance
01:50:38 Time
05:04/km Pace
1532 Calories
HM - Chào anh em ngày chủ nhật vui vẻ. Chạy bộ mỗi ngày.
9,7km Distance
55:24 Time
05:43/km Pace
679 Calories
Chạy bộ nhẹ nhàng chiều thứ 7.
3,1km Distance
18:18 Time
05:52/km Pace
219 Calories
Chạy mỗi ngày anh em ah.
3,2km Distance
16:10 Time
05:02/km Pace
227 Calories
Chạy tối anh em ah.
2,7km Distance
18:04 Time
06:36/km Pace
198 Calories
Chạy đêm 🌃
4,2km Distance
24:01 Time
05:39/km Pace
0 Calories
Evening Run
6,4km Distance
34:08 Time
05:19/km Pace
456 Calories
Chạy tiếp về nhà - Tuyệt vời luôn anh em.
5,0km Distance
35:43 Time
07:06/km Pace
429 Calories
Morning Sun!
23,0km Distance
01:55:34 Time
05:01/km Pace
1621 Calories
Chạy bộ 31/5 quanh Hồ Tây.
11,3km Distance
58:13 Time
05:10/km Pace
794 Calories
Chạy bộ sáng T7 Hà Nội -
9,3km Distance
48:11 Time
05:09/km Pace
665 Calories
Chạy bộ chiều Hà Nội - Youtube: Phan Đình Bảng Official
0,2km Distance
01:15 Time
05:56/km Pace
14 Calories
Morning Run
11,1km Distance
58:15 Time
05:13/km Pace
785 Calories
Chào anh em Hà Nội - Phan Đình Bảng đã trở lại 🏃
5,1km Distance
25:23 Time
04:57/km Pace
165 Calories
Morning Run
10,4km Distance
54:36 Time
05:15/km Pace
733 Calories
Chào Hà Nội - Chào Anh Em ✌️. Phan Đình Bảng đã trở lại 🏃
Đỗ Huy 27/05/2020 18:47 everyone Evening Run
4,0km Distance
17:23 Time
04:20/km Pace
244 Calories
Evening Run
16,7km Distance
01:29:28 Time
05:22/km Pace
0 Calories
Morning Run