Điều khoản sử dụng

Đối tượng thành viên:
Tất cả các khách hàng muốn trở thành thành viên để đăng ký dịch vụ thông qua website challenge.vn


Cách thức đăng ký:
Thành viên đăng ký theo các trường thông tin trên website.

Đồng bộ thành tích với app STRAVA

Quyền lợi của thành viên:
Chỉ cần đăng ký tài khoản một lần, có thể sử dụng đăng ký cho nhiều giải đấu và sự kiện trên challenge.vn.

Chỉ cần đồng bộ với STRAVA một lần, các challenge sẽ tụ động đồng bộ và thống kê kết quả.
Quyền lợi đặc biệt đối với những thành viên có xếp hạng cao.

Sử dụng thông tin:
Challenge.vn có quyền được sử dụng thông tin đăng ký của người dùng với các mục đích sau:

  • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và giao dịch.
  • Gửi thông tin tiếp thị đến người dùng bao gồm: các sự kiện và giải đấu, các chương trình ưu đãi, các cập nhật mới nhất về việc sử dụng dịch vụ, kiến thức chuyên đề thể thao, nhắc nhở các sự kiện đã đăng ký, các bước chuẩn bị cho giải đấu, cập nhật thông tin về giải đấu theo tiêu chuẩn.
  • Xếp hạng người dùng theo thành tích chính thức của các giải đấu sử dụng hệ thống của challenge.vn.
  • Liên hệ với người dùng để hỗ trợ các vấn đề gặp phải do người dùng yêu cầu.
  • Xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm quy định, giả mạo thông tin hoặc không đủ năng lực dân sự theo quy định của pháp luật.
  • Cung cấp thông tin đăng ký theo mẫu của các đơn vị tổ chức có liên quan được công bố chính thức mà người dùng đăng ký tham gia.

Quy định về chấm dứt tư cách thành viên:
Challenge.vn có quyền chấm dứt hoặc vô hiệu hoá bất kỳ thành viên nào vi phạm các quy tắc điều khoản và điều kiện đăng ký thành viên. Các thành viên có hành vi phá hoại sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Thành viên bị vô hiệu hoá tài khoản không được hưởng quyền lợi của thành viên.
Challenge.vn có quyền từ chối đăng ký thành viên, hạn chế, sửa đổi, hoặc chấm dứt tham gia đối với thành viên mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thành viên và bên liên quan nào khác trong trường hợp thành viên đó vi phạm các điều khoản và điều kiện của chính sách này và/ hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.