Ngô Văn Đội
Tham gia: 24/05/2020
372
Run
111
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,2km
Distance
34:10
Time
06:33/km
Pace
464
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
17:59
Time
05:54/km
Pace
374
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
33:06
Time
07:49/km
Pace
340
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
38:34
Time
06:47/km
Pace
499
Calories
Morning Run
Afternoon Workout
everyone
3,3km
Distance
07:53
Time

Pace
69
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
4,1km
Distance
09:32
Time

Pace
149
Calories
Afternoon Workout
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
45:05
Time
10:08/km
Pace
314
Calories
Morning Run
Afternoon Workout
everyone
39,0km
Distance
01:15:45
Time

Pace
693
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
12,0km
Distance
22:19
Time

Pace
163
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
5,1km
Distance
12:07
Time

Pace
219
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
22:57
Time
13:15/km
Pace
175
Calories
Afternoon Run
Afternoon Workout
everyone
9,3km
Distance
19:21
Time

Pace
199
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
7,3km
Distance
15:01
Time

Pace
172
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
3,0km
Distance
05:10
Time

Pace
70
Calories
Afternoon Workout
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
33:40
Time
07:01/km
Pace
484
Calories
Morning Run
Afternoon Workout
everyone
39,1km
Distance
01:28:45
Time

Pace
390
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
03:35
Time
19:09/km
Pace
57
Calories
Afternoon Walk
Lunch Workout
everyone
29,2km
Distance
01:09:51
Time

Pace
555
Calories
Lunch Workout
Afternoon Workout
everyone
7,1km
Distance
16:46
Time

Pace
342
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
16:30
Time
11:45/km
Pace
86
Calories
Afternoon Run