Ngô Văn Đội
Tham gia: 24/05/2020
241
Run
65
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,2km
Distance
32:45
Time
06:17/km
Pace
343
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:38
Time
05:48/km
Pace
362
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:12
Time
05:50/km
Pace
581
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
28:31
Time
05:16/km
Pace
420
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
27:48
Time
05:22/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
31:35
Time
05:47/km
Pace
415
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
32:09
Time
06:21/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
33:47
Time
06:37/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
10,4km
Distance
27:52
Time
22,4 km/h
Pace
278
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:26
Time
05:49/km
Pace
364
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
27,3km
Distance
02:09:20
Time
12,7 km/h
Pace
881
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
108,0km
Distance
07:20:08
Time
14,7 km/h
Pace
2894
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
32:45
Time
06:18/km
Pace
372
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
31:30
Time
06:13/km
Pace
429
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
27,1km
Distance
01:15:22
Time
21,5 km/h
Pace
648
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
63,9km
Distance
02:40:30
Time
23,9 km/h
Pace
1441
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
11:29
Time
06:30/km
Pace
189
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
33,1km
Distance
02:02:35
Time
16,2 km/h
Pace
1074
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
39,2km
Distance
01:51:49
Time
21 km/h
Pace
927
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
00:03
Time
7,7 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride