Ngô Văn Đội
Tham gia: 24/05/2020
321
Run
110
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
8,0km
Distance
55:24
Time
06:54/km
Pace
683
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
35:00
Time
09:32/km
Pace
516
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
27:42
Time
05:28/km
Pace
407
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
39:42
Time
07:29/km
Pace
372
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
33:07
Time
05:50/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
39:03
Time
05:18/km
Pace
521
Calories
Morning Run
Evening Workout
everyone
141,4km
Distance
02:47:50
Time

Pace
372
Calories
Evening Workout
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
30:02
Time
05:52/km
Pace
395
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
35:21
Time
05:52/km
Pace
405
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
31:50
Time
05:54/km
Pace
355
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
34:38
Time
06:21/km
Pace
402
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
22:07
Time
06:39/km
Pace
255
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:36
Time
05:55/km
Pace
383
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
27:52
Time
09:23/km
Pace
405
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
31:31
Time
06:17/km
Pace
369
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
24,7km
Distance
01:09:21
Time
21,4 km/h
Pace
566
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
15,4km
Distance
01:04:09
Time
14,4 km/h
Pace
284
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:03:10
Time
07:20/km
Pace
1074
Calories
Morning Run
Night Ride
everyone
56,7km
Distance
58:11
Time
58,4 km/h
Pace
201
Calories
Night Ride
Morning Ride
everyone
63,9km
Distance
02:43:00
Time
23,5 km/h
Pace
1053
Calories
Morning Ride