Ngô Văn Đội
Tham gia: 24/05/2020
349
Run
111
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Golf
everyone
0,0km
Distance
00:09
Time

Pace
195
Calories
Morning Golf
Morning Hike
everyone
5,1km
Distance
01:11:49
Time

Pace
599
Calories
Morning Hike
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
03:20:00
Time

Pace
219
Calories
Afternoon Workout
Lunch Run
everyone
7,0km
Distance
01:26:10
Time
12:13/km
Pace
827
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
58:04
Time
11:00/km
Pace
261
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
50:40
Time
11:10/km
Pace
215
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
15,0km
Distance
01:09:14
Time
13 km/h
Pace
232
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
53:14
Time
09:32/km
Pace
764
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:01:22
Time
06:00/km
Pace
1173
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:35:54
Time
09:50/km
Pace
954
Calories
Morning Run
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
11:52
Time

Pace
92
Calories
Afternoon Workout
Lunch Workout
everyone
0,0km
Distance
05:56
Time

Pace
56
Calories
Lunch Workout
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
09:25
Time

Pace
62
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
01:45
Time

Pace
10
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
19:08
Time

Pace
92
Calories
Afternoon Workout
Lunch Workout
everyone
0,0km
Distance
12:02
Time

Pace
100
Calories
Lunch Workout
Afternoon Workout
everyone
1663,0km
Distance
11:25
Time

Pace
205
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
3,8km
Distance
07:48
Time

Pace
78
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
5,8km
Distance
12:21
Time

Pace
143
Calories
Afternoon Workout
Afternoon Workout
everyone
3,5km
Distance
08:42
Time

Pace
124
Calories
Afternoon Workout