Ngô Văn Đội
Tham gia: 24/05/2020
292
Run
105
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Activity
everyone
0,3km
Distance
01:25
Time

Pace
4
Calories
Afternoon Activity
Morning Ride
everyone
64,3km
Distance
03:18:00
Time
19,5 km/h
Pace
708
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
83:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
36:10
Time
04:00/km
Pace
747
Calories
Morning Run
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
00:33
Time

Pace
8
Calories
Night Activity
Lunch Activity
everyone
0,0km
Distance
01:01
Time

Pace
1
Calories
Lunch Activity
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
25:31
Time
08:58/km
Pace
236
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
02:57:12
Time
16:45/km
Pace
806
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:51
Time
12:41/km
Pace
5
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:13
Time
16:40/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
02:28:55
Time
09:49/km
Pace
1331
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
18:01
Time
06:48/km
Pace
285
Calories
Afternoon Run
Evening Ride
everyone
3,2km
Distance
13:39
Time
14 km/h
Pace
32
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
1,5km
Distance
06:21
Time
14,2 km/h
Pace
26
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
37:07
Time
04:06/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
0,2km
Distance
01:17
Time

Pace
2
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,3km
Distance
01:21
Time

Pace
8
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,6km
Distance
07:49
Time

Pace
116
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
00:10
Time

Pace
26
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,3km
Distance
02:08
Time

Pace
12
Calories
Afternoon Activity