|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Kường Nguyễn Mạnh
Tham gia: 22/05/2020
Run
626
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 13/06/2021 17:21
14,6km Distance
01:18:02 Time
05:21/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/06/2021 17:21
14,6km Distance
01:18:09 Time
05:22/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 12/06/2021 16:35
21,1km Distance
02:10:19 Time
06:10/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 12/06/2021 16:35
21,1km Distance
02:10:19 Time
06:10/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 11/06/2021 18:33
6,7km Distance
39:40 Time
05:57/km Pace
Evening Run
Evening Run 11/06/2021 18:33
6,7km Distance
39:41 Time
05:57/km Pace
Evening Run
Morning Run 11/06/2021 05:50
6,7km Distance
40:00 Time
06:00/km Pace
Morning Run
Morning Run 11/06/2021 05:50
6,7km Distance
40:01 Time
06:00/km Pace
Morning Run
Evening Run 10/06/2021 18:37
5,6km Distance
32:53 Time
05:54/km Pace
Evening Run
Evening Run 10/06/2021 18:37
5,6km Distance
32:52 Time
05:54/km Pace
Evening Run
Morning Run 10/06/2021 05:15
11,1km Distance
01:05:45 Time
05:54/km Pace
Morning Run
Morning Run 10/06/2021 05:15
11,1km Distance
01:05:45 Time
05:54/km Pace
Morning Run
Evening Run 09/06/2021 18:33
6,7km Distance
39:29 Time
05:55/km Pace
Evening Run
Evening Run 09/06/2021 18:33
6,7km Distance
39:28 Time
05:55/km Pace
Evening Run
Morning Run 06/06/2021 04:11
25,6km Distance
02:22:00 Time
05:33/km Pace
Morning Run
Morning Run 06/06/2021 04:11
25,6km Distance
02:22:00 Time
05:33/km Pace
Morning Run
Morning Run 05/06/2021 05:16
12,3km Distance
01:15:02 Time
06:04/km Pace
Morning Run
Morning Run 05/06/2021 05:16
12,3km Distance
01:15:01 Time
06:04/km Pace
Morning Run
Morning Run 04/06/2021 05:28
7,1km Distance
38:00 Time
05:22/km Pace
Morning Run
Morning Run 04/06/2021 05:28
7,1km Distance
38:00 Time
05:22/km Pace
Morning Run