Doan cong danh
Tham gia: 28/12/2020
19
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Phuquoc 1
everyone
1,0km
Distance
11:01
Time
10:35/km
Pace
0
Calories
Phuquoc 1
Hatien4
everyone
1,1km
Distance
11:44
Time
11:03/km
Pace
0
Calories
Hatien4
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
17:12
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
06:25
Time
11:16/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk 11
everyone
1,1km
Distance
12:29
Time
11:08/km
Pace
0
Calories
Morning Walk 11
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
17:19
Time
12:44/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
1,5km
Distance
16:36
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,1km
Distance
11:42
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,0km
Distance
12:02
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
0,6km
Distance
06:59
Time
11:35/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,4km
Distance
30:21
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk 1
everyone
2,2km
Distance
25:52
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk 1
Test demo
everyone
0,0km
Distance
00:15
Time
61:03/km
Pace
0
Calories
Test demo
Test
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time

Pace
0
Calories
Test
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
12:42
Time
13:19/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,7km
Distance
07:50
Time
11:30/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
19:18
Time
14:20/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Activity
everyone
0,3km
Distance
02:51
Time

Pace
0
Calories
Evening Activity
Evening Walk
everyone
0,1km
Distance
03:46
Time
34:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Hike
everyone
0,0km
Distance
00:13
Time

Pace
0
Calories
Evening Hike