Võ Văn Dũng
Tham gia: 13/08/2020
703
Run
15
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

DAR Day 2
everyone
4,7km
Distance
34:45
Time
07:22/km
Pace
321
Calories
DAR Day 2
DAR Day 1
everyone
5,8km
Distance
47:32
Time
08:12/km
Pace
394
Calories
DAR Day 1
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
08:15
Time
09:07/km
Pace
61
Calories
Afternoon Run
ARUSHA To.DAR
everyone
626,9km
Distance
09:55:59
Time

Pace
26980
Calories
ARUSHA To.DAR
Chào tháng 12 ARUSHA Day 22
everyone
5,2km
Distance
38:37
Time
07:23/km
Pace
359
Calories
Chào tháng 12
ARUSHA Day 22
Night Run
everyone
1,1km
Distance
09:37
Time
08:38/km
Pace
75
Calories
Night Run
ARUSHA Day 21
everyone
5,1km
Distance
39:13
Time
07:45/km
Pace
347
Calories
ARUSHA Day 21
ARUSHA Day 20
everyone
2,9km
Distance
53:39
Time
18:34/km
Pace
209
Calories
ARUSHA Day 20
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
07:15
Time
08:40/km
Pace
92
Calories
Afternoon Run
ARUSHA Day 19
everyone
3,8km
Distance
32:53
Time
08:35/km
Pace
263
Calories
ARUSHA Day 19
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
12:04
Time
09:51/km
Pace
83
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
11:10
Time
10:56/km
Pace
75
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
10:20
Time
10:14/km
Pace
68
Calories
Afternoon Run
ARUSHA Day 18
everyone
5,1km
Distance
39:53
Time
07:53/km
Pace
347
Calories
ARUSHA 
Day 18
Lunch Run
everyone
1,5km
Distance
22:27
Time
14:43/km
Pace
104
Calories
Lunch Run
ARUSHA Day 17
everyone
7,2km
Distance
01:02:54
Time
08:42/km
Pace
496
Calories
ARUSHA Day 17
Night Run
everyone
1,3km
Distance
10:25
Time
08:17/km
Pace
86
Calories
Night Run
AR0006
everyone
1,0km
Distance
21:15
Time
20:54/km
Pace
71
Calories
AR0006
ARUSHA Day 16
everyone
1,9km
Distance
18:53
Time
10:00/km
Pace
127
Calories
ARUSHA Day 16
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
04:25
Time
07:41/km
Pace
40
Calories
Afternoon Run