Võ Văn Dũng
Tham gia: 13/08/2020
544
Run
14
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,1km
Distance
20:59
Time
09:53/km
Pace
144
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
29:35
Time
08:25/km
Pace
239
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
32:17
Time
08:51/km
Pace
249
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
31:44
Time
07:39/km
Pace
282
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
31:20
Time
09:24/km
Pace
227
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
31:08
Time
08:41/km
Pace
244
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
37:26
Time
08:56/km
Pace
285
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
39:12
Time
09:16/km
Pace
288
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
01:00:45
Time
17:08/km
Pace
241
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
08:29
Time
10:15/km
Pace
56
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
15:27
Time
11:12/km
Pace
94
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
42:36
Time
11:20/km
Pace
256
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
52:21
Time
11:46/km
Pace
304
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
23:38
Time
08:50/km
Pace
182
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
28:51
Time
10:46/km
Pace
183
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
35:57
Time
10:32/km
Pace
233
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
33:52
Time
11:46/km
Pace
196
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
22:33
Time
07:15/km
Pace
211
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
22:32
Time
07:45/km
Pace
197
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
26:33
Time
08:59/km
Pace
201
Calories
Morning Run