Võ Văn Dũng
Tham gia: 13/08/2020
448
Run
1
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,5km
Distance
21:03
Time
08:27/km
Pace
168
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
27:12
Time
08:46/km
Pace
216
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
31:47
Time
10:06/km
Pace
213
Calories
Morning Run
5 2022
everyone
5,6km
Distance
41:02
Time
07:23/km
Pace
375
Calories
5 2022
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:43
Time
09:28/km
Pace
77
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
16:54
Time
08:02/km
Pace
142
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
14:40
Time
09:07/km
Pace
109
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
19:56
Time
08:12/km
Pace
164
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
16:27
Time
12:08/km
Pace
92
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
38:37
Time
09:53/km
Pace
264
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
10:22
Time
07:54/km
Pace
89
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
36:05
Time
08:04/km
Pace
302
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
39:29
Time
07:33/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
14:50
Time
09:53/km
Pace
102
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
19:57
Time
07:12/km
Pace
188
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
14:44
Time
06:37/km
Pace
150
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
17:36
Time
11:50/km
Pace
101
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
35:42
Time
08:22/km
Pace
289
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
38:59
Time
08:35/km
Pace
308
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
36,1km
Distance
01:01:29
Time
01:42/km
Pace
2446
Calories
Morning Run