Nguyễn Triều Dương
Tham gia: 24/05/2020
878
Run
81
Run
12
Run

Thống kê

Hoạt động

VnExpress Hanoi Marathon Midnight 2022
everyone
43,3km
Distance
03:31:33
Time
04:53/km
Pace
2688
Calories
VnExpress Hanoi Marathon Midnight 2022
Lunch Run
everyone
1,4km
Distance
17:36
Time
12:26/km
Pace
84
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
01:04:35
Time
05:10/km
Pace
748
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
47:05
Time
04:41/km
Pace
608
Calories
Evening Run
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
everyone
20,1km
Distance
02:01:10
Time
06:01/km
Pace
1254
Calories
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Morning Run
everyone
19,0km
Distance
01:38:55
Time
05:12/km
Pace
1144
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
22:22
Time
08:42/km
Pace
151
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
41:16
Time
06:57/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
14:53
Time
10:44/km
Pace
80
Calories
Afternoon Run
Ha Long Heritage Marathon 2022
everyone
42,5km
Distance
03:41:00
Time
05:12/km
Pace
2594
Calories
Ha Long Heritage Marathon 2022
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
50:14
Time
05:11/km
Pace
578
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
50:39
Time
04:59/km
Pace
603
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
27:32
Time
05:00/km
Pace
318
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:07:24
Time
05:51/km
Pace
676
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,1km
Distance
01:53:22
Time
05:38/km
Pace
1225
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
30:29
Time
05:41/km
Pace
321
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
52:56
Time
06:05/km
Pace
498
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,8km
Distance
01:06:55
Time
05:39/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:27:56
Time
05:47/km
Pace
890
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
24:53
Time
09:57/km
Pace
148
Calories
Morning Run