Nguyễn Triều Dương
Tham gia: 24/05/2020
149
Run
5
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:15:28
Time
06:06/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
41:02
Time
04:30/km
Pace
497
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,5km
Distance
01:39:47
Time
04:51/km
Pace
1118
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
14:28
Time
09:29/km
Pace
61
Calories
Afternoon Run
AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2023
everyone
43,5km
Distance
03:13:58
Time
04:27/km
Pace
2438
Calories
AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2023
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
24:39
Time
12:16/km
Pace
92
Calories
Afternoon Run
Night Walk
everyone
0,6km
Distance
09:02
Time
14:03/km
Pace
23
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
14,9km
Distance
01:11:15
Time
04:47/km
Pace
842
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:29:18
Time
05:57/km
Pace
767
Calories
Afternoon Run
Vnexpress Marathon Hà Nội Midnight 2023
everyone
42,2km
Distance
03:05:27
Time
04:23/km
Pace
2352
Calories
Vnexpress Marathon Hà Nội Midnight 2023
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
20:57
Time
10:29/km
Pace
91
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:10:50
Time
05:45/km
Pace
577
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
50:14
Time
04:58/km
Pace
541
Calories
Afternoon Run
Chúc mừng sinh nhật TNG Thái Nguyên 44 năm (22/11/1979-22/11/2023)
everyone
22,1km
Distance
01:59:45
Time
05:24/km
Pace
1167
Calories
Chúc mừng sinh nhật TNG Thái Nguyên 44 năm (22/11/1979-22/11/2023)
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:27:58
Time
05:59/km
Pace
776
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
23:07
Time
06:14/km
Pace
191
Calories
Morning Run
TNG SÔNG CÔNG FACTORY TOUR - GIẢI CHẠY KỶ NIỆM 44 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
everyone
44,0km
Distance
03:10:16
Time
04:19/km
Pace
2452
Calories
TNG SÔNG CÔNG FACTORY TOUR - GIẢI CHẠY KỶ NIỆM 44 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
32:48
Time
11:53/km
Pace
123
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,7km
Distance
01:44:10
Time
05:17/km
Pace
1061
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:03:07
Time
05:47/km
Pace
1081
Calories
Afternoon Run