Nguyễn Triều Dương
Tham gia: 24/05/2020
682
Run
74
Run
8
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
7,4km
Distance
37:54
Time
05:07/km
Pace
259
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:09:48
Time
04:56/km
Pace
611
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,3km
Distance
01:24:23
Time
04:52/km
Pace
754
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,4km
Distance
01:03:43
Time
05:07/km
Pace
534
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:21:08
Time
05:19/km
Pace
703
Calories
Morning Run
Trung Nam Marathon - Vượt Trùng Khơi
everyone
42,1km
Distance
03:21:40
Time
04:47/km
Pace
1913
Calories
Trung Nam Marathon - Vượt Trùng Khơi
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:19:13
Time
05:36/km
Pace
594
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
24,1km
Distance
01:08:12
Time
21,2 km/h
Pace
483
Calories
Morning Ride
Failure target sub3
everyone
42,7km
Distance
03:14:49
Time
04:33/km
Pace
1810
Calories
Failure target sub3
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:38:13
Time
04:36/km
Pace
980
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
09:55
Time
08:14/km
Pace
76
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:00:15
Time
04:59/km
Pace
534
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
45:53
Time
04:19/km
Pace
437
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
59:02
Time
04:48/km
Pace
497
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,9km
Distance
01:10:31
Time
04:26/km
Pace
685
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
10:19
Time
04:45/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
52:28
Time
04:57/km
Pace
441
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
17:59
Time
08:05/km
Pace
82
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
32:22
Time
05:20/km
Pace
263
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
46:40
Time
05:42/km
Pace
337
Calories
Afternoon Run