Nguyễn Triều Dương
Tham gia: 24/05/2020
1.008
Run
88
Run
15
Run

Thống kê

Hoạt động

LONG RUN cuối tuần cùng THAINGUYEN RUNNERS
everyone
32,1km
Distance
02:59:59
Time
05:36/km
Pace
1834
Calories
LONG RUN cuối tuần cùng THAINGUYEN RUNNERS
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:13:15
Time
06:31/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
17,1km
Distance
01:26:46
Time
05:03/km
Pace
915
Calories
Afternoon Run
Afternoon Swim
everyone
1,0km
Distance
36:04
Time
03:37/100m
Pace
276
Calories
Afternoon Swim
Morning Run
everyone
16,9km
Distance
01:28:06
Time
05:12/km
Pace
910
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
01:04:02
Time
07:28/km
Pace
473
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
32,1km
Distance
02:56:42
Time
05:30/km
Pace
1975
Calories
Afternoon Run
Afternoon Swim
everyone
0,3km
Distance
06:54
Time
02:10/100m
Pace
56
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:21:29
Time
05:25/km
Pace
1051
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:38:56
Time
07:01/km
Pace
870
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:08:27
Time
05:51/km
Pace
555
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:21:49
Time
05:24/km
Pace
854
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
02:10
Time
06:41/km
Pace
13
Calories
Morning Run
Tam Chuc 2023
everyone
20,7km
Distance
01:34:10
Time
04:32/km
Pace
1257
Calories
Tam Chuc 2023
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
10:37
Time
11:24/km
Pace
45
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
32,2km
Distance
03:01:13
Time
05:37/km
Pace
1756
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:46:15
Time
05:16/km
Pace
1169
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
13:11
Time
06:35/km
Pace
105
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
01:02:59
Time
05:01/km
Pace
750
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
30,2km
Distance
02:51:32
Time
05:40/km
Pace
1791
Calories
Morning Run