Hoàng Nguyệt
Tham gia: 22/05/2020
850
Run
91
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
3,5km
Distance
36:55
Time
10:34/km
Pace
150
Calories
Morning Walk
Afternoon Ride
everyone
11,7km
Distance
34:44
Time
20,2 km/h
Pace
206
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
06:56
Time
10:09/km
Pace
39
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,0km
Distance
01:49:58
Time
06:06/km
Pace
905
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,7km
Distance
01:53:02
Time
06:23/km
Pace
918
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,2km
Distance
01:15:11
Time
05:41/km
Pace
681
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:20
Time
06:04/km
Pace
498
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
11:39
Time
10:43/km
Pace
113
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
59:12
Time
06:04/km
Pace
552
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
14,3km
Distance
52:01
Time
16,5 km/h
Pace
238
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
32:12
Time
14:33/km
Pace
122
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:30:48
Time
05:37/km
Pace
809
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:28:25
Time
05:53/km
Pace
797
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:18:44
Time
05:50/km
Pace
688
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
15:38
Time
09:23/km
Pace
103
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:08:49
Time
05:56/km
Pace
557
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
55:50
Time
06:11/km
Pace
495
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:55
Time
06:11/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
23,0km
Distance
02:06:03
Time
05:28/km
Pace
1210
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
24,6km
Distance
01:11:37
Time
20,6 km/h
Pace
413
Calories
Morning Ride