Đỗ Thơm
Tham gia: 21/05/2020
1.012
Run
302
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,8km
Distance
14:52
Time
08:17/km
Pace
110
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:15:40
Time
07:09/km
Pace
627
Calories
Morning Run
Lại có quà!!!
everyone
7,2km
Distance
25:48
Time
16,7 km/h
Pace
106
Calories
Lại có quà!!!
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:17:03
Time
07:13/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
1,4km
Distance
05:49
Time
14 km/h
Pace
30
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
8,4km
Distance
33:24
Time
15,1 km/h
Pace
139
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:12:19
Time
10:22/km
Pace
369
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:26:55
Time
07:38/km
Pace
646
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
9,7km
Distance
34:03
Time
17,1 km/h
Pace
151
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
43:58
Time
07:18/km
Pace
361
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,6km
Distance
54:42
Time
08:14/km
Pace
375
Calories
Evening Run
Ngày ko tiền mặt!!!
everyone
6,3km
Distance
52:58
Time
08:21/km
Pace
375
Calories
Ngày ko tiền mặt!!!
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
23:36
Time
12:20/km
Pace
104
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:10:29
Time
06:54/km
Pace
605
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
14,6km
Distance
50:59
Time
17,2 km/h
Pace
226
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:22:38
Time
07:10/km
Pace
660
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
01:22:37
Time
09:46/km
Pace
443
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
11,1km
Distance
47:43
Time
13,9 km/h
Pace
186
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:18:32
Time
06:54/km
Pace
670
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
10,4km
Distance
34:50
Time
17,8 km/h
Pace
194
Calories
Evening Ride