Đỗ Thơm
Tham gia: 21/05/2020
700
Run
186
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:19
Time
06:09/km
Pace
772
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
40:54
Time
06:14/km
Pace
457
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
27:04
Time
06:37/km
Pace
286
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
16:21
Time
06:29/km
Pace
181
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
14:26
Time
07:30/km
Pace
135
Calories
Afternoon Run
Lâu lắm mí đc ra ngoài!!!
everyone
10,3km
Distance
01:09:05
Time
06:43/km
Pace
698
Calories
Lâu lắm mí đc ra ngoài!!!
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
22:07
Time
09:49/km
Pace
152
Calories
Evening Run
Hay ăn lại lăn vào bếp!!!
everyone
5,8km
Distance
40:07
Time
06:56/km
Pace
397
Calories
Hay ăn lại lăn vào bếp!!!
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
30:25
Time
09:24/km
Pace
225
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
40:59
Time
06:40/km
Pace
431
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
4,2km
Distance
34:38
Time
08:19/km
Pace
290
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
59:14
Time
05:55/km
Pace
704
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
29:01
Time
06:09/km
Pace
328
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
42:26
Time
05:58/km
Pace
487
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
54:57
Time
06:27/km
Pace
587
Calories
Afternoon Run
Oánh dấu!!!
everyone
7,5km
Distance
51:10
Time
06:47/km
Pace
525
Calories
Oánh dấu!!!
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:10:38
Time
06:50/km
Pace
737
Calories
Afternoon Run
Lâu ko chạy pace này bở hơi tai!!!
everyone
6,2km
Distance
35:41
Time
05:44/km
Pace
420
Calories
Lâu ko chạy pace này bở hơi tai!!!
Mát trời!!!
everyone
10,4km
Distance
01:07:31
Time
06:29/km
Pace
728
Calories
Mát trời!!!
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:13:08
Time
06:38/km
Pace
772
Calories
Afternoon Run