Đỗ Thơm
Tham gia: 21/05/2020
1.161
Run
374
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
47:07
Time
08:41/km
Pace
310
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
18:42
Time
10:26/km
Pace
126
Calories
Afternoon Run
Evening Ride
everyone
3,2km
Distance
12:50
Time
15 km/h
Pace
53
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
7,6km
Distance
34:34
Time
13,2 km/h
Pace
180
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
01:55
Time
10:12/km
Pace
9
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
02:40
Time
09:39/km
Pace
19
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
22,1km
Distance
02:37:20
Time
07:07/km
Pace
1231
Calories
Night Run
Evening Ride
everyone
12,1km
Distance
49:47
Time
14,6 km/h
Pace
256
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
01:08:42
Time
10:25/km
Pace
367
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
04:04
Time
08:52/km
Pace
22
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
0,7km
Distance
02:41
Time
14,8 km/h
Pace
14
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
54:45
Time
09:30/km
Pace
319
Calories
Afternoon Run
Evening Ride
everyone
4,5km
Distance
21:59
Time
12,2 km/h
Pace
103
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
56:21
Time
12:43/km
Pace
230
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
5,1km
Distance
18:14
Time
16,8 km/h
Pace
92
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
01:27:26
Time
08:58/km
Pace
528
Calories
Afternoon Run
Evening Ride
everyone
8,9km
Distance
29:43
Time
18,1 km/h
Pace
165
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
50:30
Time
08:38/km
Pace
356
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
58:00
Time
08:05/km
Pace
394
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
57:21
Time
07:45/km
Pace
417
Calories
Afternoon Run