Đỗ Thơm
Tham gia: 21/05/2020
837
Run
238
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Vẫn đau dùi. Hic
everyone
5,1km
Distance
44:17
Time
08:45/km
Pace
379
Calories
Vẫn đau dùi. Hic
Cố đi cho đủ bước chân thui
everyone
2,8km
Distance
04:31
Time
01:35/km
Pace
194
Calories
Cố đi cho đủ bước chân thui
Morning Run
everyone
30,0km
Distance
05:29:19
Time
10:57/km
Pace
2643
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
28,3km
Distance
04:59:38
Time
10:35/km
Pace
1880
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
41:29
Time
15:37/km
Pace
179
Calories
Afternoon Run
Trên đường chạy!!!
everyone
10,2km
Distance
01:08:55
Time
06:43/km
Pace
692
Calories
Trên đường chạy!!!
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
06:13
Time
01:29/km
Pace
284
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
31:49
Time
05:12/km
Pace
418
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:01
Time
06:45/km
Pace
577
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
08:09
Time
08:02/km
Pace
50
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,7km
Distance
25:35
Time
37:12/km
Pace
58
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
1,1km
Distance
10:38
Time
09:53/km
Pace
63
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
12,7km
Distance
01:25:08
Time
06:40/km
Pace
714
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:46
Time
06:19/km
Pace
581
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
12,4km
Distance
45:08
Time
16,5 km/h
Pace
216
Calories
Morning Ride
🤣🤣🤣
everyone
3,6km
Distance
09:27
Time
02:35/km
Pace
246
Calories
🤣🤣🤣
Evening Ride
everyone
12,0km
Distance
45:40
Time
15,8 km/h
Pace
225
Calories
Evening Ride
Afternoon Walk
everyone
1,3km
Distance
17:09
Time
13:37/km
Pace
67
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
51:13
Time
07:04/km
Pace
418
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
5,7km
Distance
01:02:31
Time
11:03/km
Pace
288
Calories
Evening Walk