Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
578
Run
40
Run
25
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:18:34
Time
05:14/km
Pace
1145
Calories
Morning Run
Chạy mưa
everyone
39,3km
Distance
03:28:10
Time
05:17/km
Pace
3123
Calories
Chạy mưa
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:17:55
Time
05:24/km
Pace
1205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
58:58
Time
05:35/km
Pace
844
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:50:05
Time
05:09/km
Pace
1678
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,7km
Distance
01:22:27
Time
05:15/km
Pace
1271
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
58:37
Time
05:32/km
Pace
779
Calories
Afternoon Run
Test Ysandal
everyone
32,6km
Distance
02:56:39
Time
05:25/km
Pace
2485
Calories
Test Ysandal
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:14:39
Time
05:14/km
Pace
1154
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:02:48
Time
05:47/km
Pace
920
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
01:43:37
Time
05:10/km
Pace
1511
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:03:16
Time
05:56/km
Pace
768
Calories
Morning Run
Long Run
everyone
32,3km
Distance
03:02:12
Time
05:38/km
Pace
2764
Calories
Long Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:01:39
Time
05:43/km
Pace
604
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,8km
Distance
01:50:43
Time
05:18/km
Pace
1743
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:14:23
Time
05:16/km
Pace
1137
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:01:08
Time
05:55/km
Pace
747
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,9km
Distance
01:52:04
Time
05:21/km
Pace
1774
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,7km
Distance
01:22:07
Time
05:58/km
Pace
1243
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:04:27
Time
06:02/km
Pace
948
Calories
Morning Run