Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
944
Run
142
Run
43
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Swim
everyone
1,0km
Distance
35:26
Time
03:32/100m
Pace
278
Calories
Evening Swim
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:59:26
Time
05:39/km
Pace
1501
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
57:12
Time
05:41/km
Pace
643
Calories
Morning Run
CV vắng quá
everyone
12,3km
Distance
01:16:54
Time
06:14/km
Pace
783
Calories
CV vắng quá
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:04
Time
05:38/km
Pace
686
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
59:29
Time
05:31/km
Pace
677
Calories
Morning Run
5k race BEAT THE HEAT. Chào mừng 7 năm TRC
everyone
5,2km
Distance
24:28
Time
04:41/km
Pace
347
Calories
5k race BEAT THE HEAT. Chào mừng 7 năm TRC
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,4km
Distance
01:47:36
Time
05:50/km
Pace
1323
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
52:19
Time
05:58/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
37:30
Time
05:17/km
Pace
474
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
58:33
Time
05:34/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:05:41
Time
05:19/km
Pace
828
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
39:03
Time
05:33/km
Pace
521
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:26:04
Time
05:40/km
Pace
1059
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
40:35
Time
05:37/km
Pace
479
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
6,5km
Distance
24:52
Time
15,6 km/h
Pace
124
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
6,5km
Distance
21:48
Time
17,8 km/h
Pace
150
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
50:36
Time
06:30/km
Pace
415
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
6,8km
Distance
31:21
Time
13,1 km/h
Pace
188
Calories
Afternoon Ride