Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
306
Run
113
Run
37
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:40
Time
06:58/km
Pace
111
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:06:43
Time
06:15/km
Pace
623
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:26:47
Time
06:00/km
Pace
797
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:26:14
Time
06:09/km
Pace
782
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,9km
Distance
01:25:06
Time
06:07/km
Pace
775
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:26:17
Time
05:56/km
Pace
811
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,9km
Distance
01:47:44
Time
06:01/km
Pace
991
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:33:45
Time
06:29/km
Pace
788
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:33:07
Time
06:27/km
Pace
807
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,4km
Distance
01:44:03
Time
06:21/km
Pace
917
Calories
Morning Run
BIDV Day16
everyone
16,6km
Distance
01:47:17
Time
06:28/km
Pace
927
Calories
BIDV Day16
Night Run
everyone
6,3km
Distance
01:10:31
Time
11:11/km
Pace
333
Calories
Night Run
M9 Run
everyone
21,7km
Distance
01:58:42
Time
05:28/km
Pace
1521
Calories
M9 Run
Night Run
everyone
7,8km
Distance
01:02:55
Time
08:01/km
Pace
440
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
01:08:19
Time
11:08/km
Pace
313
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,7km
Distance
01:53:18
Time
06:24/km
Pace
969
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:39:37
Time
06:23/km
Pace
861
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:32:46
Time
06:08/km
Pace
856
Calories
Morning Run
BIDV day11
everyone
16,4km
Distance
01:44:03
Time
06:20/km
Pace
905
Calories
BIDV day11
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:34:39
Time
06:27/km
Pace
820
Calories
Morning Run