|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Hồ Văn Thắng
Tham gia: 22/05/2020
Run
348
Ride
33
Swim
22

Thống kê

Hoạt động

Evening Run 21/04/2021 18:35
5,2km Distance
41:41 Time
07:58/km Pace
Evening Run
Evening Walk 21/04/2021 18:35
6,6km Distance
49:31 Time
07:33/km Pace
Evening Walk
Ecopark marathon DNF 21/04/2021 05:00
33,9km Distance
03:06:47 Time
05:30/km Pace
Ecopark marathon DNF
Morning Run 20/04/2021 05:06
6,5km Distance
37:39 Time
05:49/km Pace
Morning Run
Morning Run 19/04/2021 04:56
8,3km Distance
47:43 Time
05:44/km Pace
Morning Run
Morning Run 17/04/2021 05:05
10,0km Distance
52:36 Time
05:14/km Pace
Morning Run
Morning Run 16/04/2021 05:05
8,2km Distance
52:42 Time
06:24/km Pace
Morning Run
Evening Swim 14/04/2021 18:39
1,1km Distance
28:58 Time
02:45/100m Pace
Evening Swim
Morning Run 14/04/2021 04:45
11,7km Distance
53:15 Time
04:34/km Pace
Morning Run
Morning Run 13/04/2021 04:36
10,0km Distance
01:05:04 Time
06:29/km Pace
Morning Run
21,2km Distance
01:45:10 Time
04:58/km Pace
Long Run cuối cho EPM
Afternoon Run 10/04/2021 17:35
8,1km Distance
41:26 Time
05:08/km Pace
Afternoon Run
Vo2 MAX 13k w 3*1600 07/04/2021 00:26
13,1km Distance
01:16:39 Time
05:50/km Pace
Vo2 MAX 13k w 3*1600
11k 8*100 06/04/2021 04:31
11,5km Distance
01:04:07 Time
05:33/km Pace
11k 8*100
Long Run 04/04/2021 04:59
27,0km Distance
02:20:13 Time
05:11/km Pace
Long Run
Morning Run 03/04/2021 05:30
18,0km Distance
01:30:40 Time
05:01/km Pace
Morning Run
Morning Run 02/04/2021 04:52
7,1km Distance
39:15 Time
05:30/km Pace
Morning Run
Morning Run 31/03/2021 04:32
13,0km Distance
01:18:27 Time
06:01/km Pace
Morning Run
Morning Run 30/03/2021 04:27
14,3km Distance
01:24:57 Time
05:57/km Pace
Morning Run
Long Run 28/03/2021 06:04
32,0km Distance
02:44:32 Time
05:07/km Pace
Long Run