Nguyễn Anh Tuấn
Tham gia: 23/07/2020
348
Run
120
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam!
everyone
20,1km
Distance
02:31:29
Time
07:31/km
Pace
1306
Calories
Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam!
Afternoon Run
everyone
15,9km
Distance
02:25:36
Time
09:10/km
Pace
1027
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
4,4km
Distance
46:34
Time
10:28/km
Pace
289
Calories
Lunch Run
Evening Ride
everyone
53,2km
Distance
57:02
Time
55,9 km/h
Pace
2867
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:42
Time
06:43/km
Pace
327
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
01:19:55
Time
09:50/km
Pace
546
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
9,0km
Distance
01:09:39
Time
07:42/km
Pace
583
Calories
Lunch Run
I go by car😄
everyone
52,2km
Distance
02:12:56
Time
23,6 km/h
Pace
2573
Calories
I go by car😄
Night Run
everyone
15,7km
Distance
02:12:15
Time
08:26/km
Pace
1015
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
15:20
Time
06:12/km
Pace
164
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
37:53
Time
07:01/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
29:22
Time
09:47/km
Pace
199
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
26:07
Time
06:27/km
Pace
269
Calories
Evening Run
Night Ride
everyone
53,1km
Distance
01:26:41
Time
36,7 km/h
Pace
1877
Calories
Night Ride
🚴‍♂️Bike test
everyone
5,1km
Distance
20:08
Time
15,2 km/h
Pace
54
Calories
🚴‍♂️Bike test
Night Run
everyone
15,3km
Distance
02:18:58
Time
09:05/km
Pace
1016
Calories
Night Run
Afternoon Ride
everyone
55,5km
Distance
02:56:17
Time
18,9 km/h
Pace
1560
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
26,7km
Distance
01:15:37
Time
21,2 km/h
Pace
653
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
41,0km
Distance
01:45:31
Time
23,3 km/h
Pace
1243
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
51,7km
Distance
01:10:13
Time
01:21/km
Pace
3448
Calories
Evening Run