Nguyễn Anh Tuấn
Tham gia: 23/07/2020
419
Run
142
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
2,2km
Distance
26:31
Time
11:52/km
Pace
144
Calories
Morning Walk
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
54:41
Time
07:17/km
Pace
485
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
2,7km
Distance
01:27:00
Time
32:10/km
Pace
179
Calories
Morning Walk
Night Ride
everyone
12,3km
Distance
44:29
Time
16,6 km/h
Pace
208
Calories
Night Ride
Afternoon Ride
everyone
13,9km
Distance
57:55
Time
14,4 km/h
Pace
375
Calories
Afternoon Ride
Lunch Ride
everyone
58,4km
Distance
02:22:19
Time
24,6 km/h
Pace
1518
Calories
Lunch Ride
Evening Ride
everyone
53,1km
Distance
02:27:10
Time
21,6 km/h
Pace
1791
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
46:59
Time
06:18/km
Pace
481
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
5,2km
Distance
32:23
Time
06:14/km
Pace
335
Calories
Night Run
Night Walk
everyone
1,2km
Distance
16:26
Time
13:58/km
Pace
76
Calories
Night Walk
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
38:00
Time
06:29/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
5,5km
Distance
37:57
Time
8,7 km/h
Pace
154
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
24,1km
Distance
01:50:03
Time
13,1 km/h
Pace
470
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
30:39
Time
07:03/km
Pace
282
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
10:29
Time
10:28/km
Pace
65
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
8,5km
Distance
33:06
Time
15,4 km/h
Pace
127
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
9,7km
Distance
34:17
Time
17 km/h
Pace
147
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
42,9km
Distance
05:51:31
Time
08:11/km
Pace
2770
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
22,2km
Distance
01:01:50
Time
21,5 km/h
Pace
344
Calories
Evening Ride
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
12:24
Time
09:54/km
Pace
81
Calories
Evening Walk