Nguyễn Anh Tuấn
Tham gia: 23/07/2020
336
Run
116
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Ride
everyone
55,5km
Distance
02:56:17
Time
18,9 km/h
Pace
1560
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
26,7km
Distance
01:15:37
Time
21,2 km/h
Pace
653
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
41,0km
Distance
01:45:31
Time
23,3 km/h
Pace
1243
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
51,7km
Distance
01:10:13
Time
01:21/km
Pace
3448
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
8,0km
Distance
01:01:27
Time
07:38/km
Pace
537
Calories
Night Run
Evening Ride
everyone
5,0km
Distance
28:03
Time
10,7 km/h
Pace
138
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
8,0km
Distance
31:53
Time
15 km/h
Pace
142
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
42:42
Time
10:24/km
Pace
273
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,1km
Distance
40:58
Time
09:58/km
Pace
273
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,6km
Distance
17:15
Time
10:41/km
Pace
107
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
09:10
Time
09:09/km
Pace
67
Calories
Night Run
Còn 246 km💪
everyone
15,6km
Distance
02:02:13
Time
07:50/km
Pace
1036
Calories
Còn 246 km💪
Còn 261km😂
everyone
21,5km
Distance
02:48:59
Time
07:52/km
Pace
1427
Calories
Còn 261km😂
Vượt lười thành công😂 Còn 282km tới 31/7
everyone
7,8km
Distance
58:48
Time
07:32/km
Pace
517
Calories
Vượt lười thành công😂 Còn 282km tới 31/7
Morning Ride
everyone
8,7km
Distance
37:04
Time
14 km/h
Pace
99
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,6km
Distance
31:03
Time
12,7 km/h
Pace
79
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
33,0km
Distance
56:37
Time
35 km/h
Pace
1271
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
4,2km
Distance
14:13
Time
17,8 km/h
Pace
60
Calories
Morning Ride
Thứ 7 máu chảy về đâu😉
everyone
11,5km
Distance
01:32:16
Time
08:02/km
Pace
787
Calories
Thứ 7 máu chảy về đâu😉
Morning Ride
everyone
79,8km
Distance
05:04:00
Time
15,8 km/h
Pace
1431
Calories
Morning Ride