Nguyễn Anh Tuấn
Tham gia: 23/07/2020
396
Run
124
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
12,6km
Distance
01:21:47
Time
06:30/km
Pace
817
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
22:02
Time
10:03/km
Pace
154
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
24:39
Time
08:49/km
Pace
183
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
07:39
Time
12:30/km
Pace
46
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
28:09
Time
15:52/km
Pace
127
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
1,4km
Distance
11:39
Time
08:24/km
Pace
112
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
6,5km
Distance
45:47
Time
07:00/km
Pace
422
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
28:49
Time
16:02/km
Pace
119
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
1,9km
Distance
53:39
Time
28:17/km
Pace
126
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
52,1km
Distance
01:04:26
Time
01:14/km
Pace
3377
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
59:11
Time
09:24/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
09:28
Time
09:27/km
Pace
65
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,0km
Distance
31:52
Time
06:18/km
Pace
326
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
05:17
Time
10:03/km
Pace
34
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
05:42
Time
09:49/km
Pace
38
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,1km
Distance
34:12
Time
06:41/km
Pace
330
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
25,0km
Distance
03:15:52
Time
07:49/km
Pace
1619
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
01:02:59
Time
07:38/km
Pace
533
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:18
Time
08:13/km
Pace
65
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
16:05
Time
06:45/km
Pace
155
Calories
Evening Run