Nguyễn Văn Quang
Tham gia: 22/04/2020
1.601
Run
14
Run
14
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
10,1km
Distance
57:44
Time
05:42/km
Pace
580
Calories
Evening Run
Morning Walk
everyone
1,7km
Distance
18:24
Time
11:07/km
Pace
46
Calories
Morning Walk
HaNoi MiDNIGHT
everyone
43,6km
Distance
04:01:25
Time
05:32/km
Pace
2530
Calories
HaNoi MiDNIGHT
Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
17:56
Time
12:45/km
Pace
84
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
16:20
Time
12:55/km
Pace
34
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
4,0km
Distance
38:38
Time
09:32/km
Pace
144
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
3,4km
Distance
36:40
Time
10:51/km
Pace
112
Calories
Night Walk
Night Workout
everyone
0,0km
Distance
05:26
Time

Pace
28
Calories
Night Workout
Evening Run
everyone
12,1km
Distance
01:10:10
Time
05:46/km
Pace
662
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
11:11
Time
11:03/km
Pace
29
Calories
Evening Walk
Night Run
everyone
1,0km
Distance
14:24
Time
14:10/km
Pace
46
Calories
Night Run
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
14:15
Time
13:11/km
Pace
31
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
27:29
Time
12:31/km
Pace
72
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
2,2km
Distance
29:46
Time
13:18/km
Pace
86
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,2km
Distance
14:07
Time
12:06/km
Pace
45
Calories
Afternoon Walk
🤪
everyone
111,1km
Distance
15:04:20
Time
08:08/km
Pace
6441
Calories
🤪
Lunch Walk
everyone
6,3km
Distance
01:07:15
Time
10:43/km
Pace
150
Calories
Lunch Walk
Evening Run
everyone
25,5km
Distance
02:34:56
Time
06:05/km
Pace
1425
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
2,4km
Distance
26:14
Time
10:51/km
Pace
58
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
22,1km
Distance
02:21:09
Time
06:22/km
Pace
1253
Calories
Evening Run