Nguyễn Văn Quang
Tham gia: 22/04/2020
1.788
Run
22
Run
14
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,9km
Distance
09:31
Time
11,9 km/h
Pace
111
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
209,8km
Distance
04:47:14
Time

Pace
2650
Calories
Evening Ride
Evening Walk
everyone
2,8km
Distance
31:32
Time
11:06/km
Pace
153
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
37:49
Time
05:06/km
Pace
487
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,5km
Distance
15:01
Time
09:43/km
Pace
64
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
11:45
Time
09:52/km
Pace
56
Calories
Evening Walk
Evening Weight Training
everyone
11
Phút
Evening Weight Training
Evening Run
everyone
8,4km
Distance
43:14
Time
05:08/km
Pace
551
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
32:34
Time
10:11/km
Pace
165
Calories
Evening Walk
🏃🏻‍♂️
everyone
10,2km
Distance
51:41
Time
05:04/km
Pace
721
Calories
🏃🏻‍♂️
Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
12:35
Time
09:17/km
Pace
60
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
11:12
Time
10:07/km
Pace
48
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,5km
Distance
17:39
Time
11:31/km
Pace
82
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
39:26
Time
04:49/km
Pace
567
Calories
Evening Run
Night Walk
everyone
1,6km
Distance
18:14
Time
11:32/km
Pace
98
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
30:19
Time
04:52/km
Pace
424
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
18:02
Time
11:00/km
Pace
88
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,9km
Distance
30:47
Time
10:41/km
Pace
161
Calories
Evening Walk
CMSN Chủ tịch Hồ Chí Minh!!!
everyone
19,5km
Distance
01:41:37
Time
05:12/km
Pace
1378
Calories
CMSN Chủ tịch Hồ Chí Minh!!!
Tôi cố làm e hài lòng E ko thấy lòng tôi E thấy hài thôi…
everyone
6,1km
Distance
30:32
Time
04:59/km
Pace
413
Calories
Tôi cố làm e hài lòng
E ko thấy lòng tôi 
E thấy hài thôi…