Nguyễn Văn Quang
Tham gia: 22/04/2020
1.049
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
3,3km
Distance
12:40
Time
03:47/km
Pace
110
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
12:42
Time
03:47/km
Pace
110
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
01:16:38
Time
72:09/km
Pace
90
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
22:32
Time
04:03/km
Pace
231
Calories
Evening Run
Chúc mừng năm mới 🤪
everyone
5,6km
Distance
22:32
Time
04:03/km
Pace
231
Calories
Chúc mừng năm mới 🤪
Morning Trail
everyone
7,7km
Distance
06:07:18
Time
47:29/km
Pace
1378
Calories
Morning Trail
NKHT- lán1-bản
everyone
7,7km
Distance
42:55
Time
47:29/km
Pace
1378
Calories
NKHT- lán1-bản
NKHT-đỉnh-lán 1
everyone
7,1km
Distance
51:41
Time
07:15/km
Pace
682
Calories
NKHT-đỉnh-lán 1
Morning Trail
everyone
7,3km
Distance
05:08:39
Time
41:58/km
Pace
1208
Calories
Morning Trail
NKHT-lán1- đỉnh
everyone
7,3km
Distance
01:03:42
Time
08:40/km
Pace
1208
Calories
NKHT-lán1- đỉnh
Nkht- lán 1
everyone
8,5km
Distance
07:02:57
Time
49:54/km
Pace
1752
Calories
Nkht- lán 1
Lunch Trail
everyone
8,5km
Distance
07:02:57
Time
49:54/km
Pace
1752
Calories
Lunch Trail
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
11:11
Time
08:30/km
Pace
60
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
11:08
Time
08:27/km
Pace
60
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
05:58
Time
04:38/km
Pace
48
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,3km
Distance
06:00
Time
04:39/km
Pace
48
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
09:04
Time
03:50/km
Pace
87
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
09:05
Time
03:49/km
Pace
87
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
12:40
Time
05:24/km
Pace
114
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
12:42
Time
05:24/km
Pace
114
Calories
Evening Run