Nguyễn Văn Quang
Tham gia: 22/04/2020
1.245
Run
12
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Walk
everyone
0,6km
Distance
06:24
Time
11:06/km
Pace
34
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Swim
everyone
0,9km
Distance
14:23
Time
01:39/100m
Pace
168
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Swim
everyone
0,9km
Distance
16:00
Time
01:39/100m
Pace
168
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
19:16
Time
06:25/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
19:22
Time
06:26/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
28:42
Time
06:01/km
Pace
292
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
28:30
Time
05:59/km
Pace
292
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
18:02
Time
11:21/km
Pace
87
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
18:01
Time
11:21/km
Pace
87
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,5km
Distance
05:56
Time
11:14/km
Pace
37
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
05:43:21
Time
08:07/km
Pace
2798
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
05:28:22
Time
07:46/km
Pace
2798
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
12:00
Time
11:41/km
Pace
55
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
11:31
Time
11:12/km
Pace
55
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
19:27
Time
11:54/km
Pace
81
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
19:26
Time
11:53/km
Pace
81
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
17:56
Time
10:54/km
Pace
83
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
17:57
Time
10:54/km
Pace
83
Calories
Afternoon Walk
Night Run
everyone
1,9km
Distance
12:03
Time
06:25/km
Pace
61
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
12:02
Time
06:24/km
Pace
61
Calories
Evening Run