Nguyễn Tuấn Dũng
Tham gia: 21/05/2020
279
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
4,1km
Distance
33:58
Time
08:17/km
Pace
313
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
32:10
Time
08:00/km
Pace
306
Calories
Evening Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
10:37
Time

Pace
67
Calories
Evening Activity
Chúc mừng sinh nhật PCT Hương Thủy!
everyone
2,8km
Distance
27:51
Time
09:58/km
Pace
198
Calories
Chúc mừng sinh nhật PCT Hương Thủy!
Night Activity
everyone
1,3km
Distance
18:50
Time
14:37/km
Pace
165
Calories
Night Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
18:24
Time

Pace
173
Calories
Afternoon Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
20:55
Time

Pace
138
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
20:07
Time

Pace
137
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
17:18
Time

Pace
153
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
18:03
Time

Pace
128
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
16:50
Time

Pace
133
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
18:01
Time

Pace
146
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
26:11
Time

Pace
182
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
18:01
Time

Pace
147
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
11:51
Time

Pace
83
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
11:08
Time

Pace
70
Calories
Evening Activity
Chúc mừng sinh nhật bạn Khánh!
everyone
0,0km
Distance
09:02
Time

Pace
88
Calories
Chúc mừng sinh nhật bạn Khánh!
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
09:40
Time

Pace
78
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
14:04
Time

Pace
115
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
00:13
Time

Pace
0
Calories
Evening Activity