Nguyễn Tuấn Dũng
Tham gia: 21/05/2020
32
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:27:24
Time
05:46/km
Pace
1017
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:47:02
Time
05:17/km
Pace
1331
Calories
Morning Run
Tứ trấn Thăng Long
everyone
15,7km
Distance
01:58:09
Time
07:30/km
Pace
1103
Calories
Tứ trấn Thăng Long
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
49:52
Time
05:32/km
Pace
600
Calories
Morning Run
Chúc mừng sinh nhật anh Hùng!
everyone
8,1km
Distance
46:41
Time
05:46/km
Pace
592
Calories
Chúc mừng sinh nhật anh Hùng!
Chúc mừng sinh nhật anh Jun!
everyone
8,1km
Distance
48:51
Time
06:03/km
Pace
593
Calories
Chúc mừng sinh nhật anh Jun!
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:09:12
Time
05:52/km
Pace
865
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
56:33
Time
06:11/km
Pace
672
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,4km
Distance
01:06:05
Time
05:48/km
Pace
826
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
36:26
Time
05:49/km
Pace
455
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
49:50
Time
05:47/km
Pace
623
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
02:11:02
Time
06:08/km
Pace
1560
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:07:26
Time
05:22/km
Pace
900
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
50:25
Time
06:10/km
Pace
559
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:07
Time
06:03/km
Pace
722
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
42:15
Time
08:16/km
Pace
361
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
17,4km
Distance
01:43:24
Time
05:57/km
Pace
1267
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
30:17
Time
06:03/km
Pace
366
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
51:48
Time
06:03/km
Pace
617
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:02
Time
05:57/km
Pace
738
Calories
Afternoon Run