Nguyễn Viết Dũng
Tham gia: 22/05/2020
1.047
Run
2
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Swim
everyone
0,4km
Distance
31:43
Time
07:56/100m
Pace
89
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:16:39
Time
05:00/km
Pace
1116
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:18:26
Time
07:03/km
Pace
866
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
55:36
Time
06:24/km
Pace
635
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
38:26
Time
06:07/km
Pace
472
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
36:39
Time
05:52/km
Pace
467
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
18:49
Time
11:25/km
Pace
114
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,8km
Distance
01:11:36
Time
06:04/km
Pace
905
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:02:28
Time
05:50/km
Pace
821
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:35:32
Time
06:47/km
Pace
1079
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:28:49
Time
06:02/km
Pace
1127
Calories
Morning Run
Evening Swim
everyone
0,6km
Distance
37:44
Time
06:51/100m
Pace
157
Calories
Evening Swim
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:30
Time
05:33/km
Pace
1628
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
51:58
Time
06:24/km
Pace
609
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,6km
Distance
59:32
Time
06:12/km
Pace
732
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
38:53
Time
05:56/km
Pace
469
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
40:20
Time
06:10/km
Pace
502
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
01:20:07
Time
06:18/km
Pace
946
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
51:54
Time
06:38/km
Pace
600
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
17,5km
Distance
01:41:00
Time
05:45/km
Pace
1372
Calories
Morning Run