Nguyễn Viết Dũng
Tham gia: 22/05/2020
528
Run
0
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:55
Time
06:07/km
Pace
833
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
44:57
Time
06:24/km
Pace
537
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:09:30
Time
06:52/km
Pace
1026
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
08:14
Time
56:07/km
Pace
39
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
20:09
Time
06:41/km
Pace
182
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
0,3km
Distance
02:30
Time
07:30/km
Pace
28
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
56:27
Time
05:35/km
Pace
821
Calories
Evening Run
Day 11
everyone
10,1km
Distance
01:08:31
Time
06:47/km
Pace
563
Calories
Day 11
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
21:34
Time
06:44/km
Pace
223
Calories
Afternoon Run
Day 10
everyone
10,1km
Distance
01:07:38
Time
06:41/km
Pace
742
Calories
Day 10
Day 9 - part 2
everyone
8,9km
Distance
01:03:06
Time
07:06/km
Pace
552
Calories
Day 9 - part 2
Day 9- part1
everyone
10,1km
Distance
01:12:40
Time
07:11/km
Pace
554
Calories
Day 9- part1
Day 8
everyone
10,2km
Distance
01:09:22
Time
06:48/km
Pace
581
Calories
Day 8
Day 7
everyone
10,1km
Distance
01:09:28
Time
06:52/km
Pace
475
Calories
Day 7
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
07:59
Time
06:14/km
Pace
93
Calories
Afternoon Run
Day 6
everyone
10,1km
Distance
01:08:50
Time
06:48/km
Pace
520
Calories
Day 6
Day 5
everyone
10,1km
Distance
01:09:36
Time
06:53/km
Pace
492
Calories
Day 5
Day 4
everyone
10,1km
Distance
01:09:13
Time
06:51/km
Pace
497
Calories
Day 4
Day 3/30
everyone
10,1km
Distance
01:10:11
Time
06:57/km
Pace
545
Calories
Day 3/30
Lunch Run
everyone
0,3km
Distance
02:03
Time
07:38/km
Pace
13
Calories
Lunch Run