Nguyễn Viết Dũng
Tham gia: 22/05/2020
641
Run
0
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,3km
Distance
27:16
Time
08:15/km
Pace
266
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:46
Time
05:53/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
39:05
Time
05:51/km
Pace
508
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:03
Time
05:32/km
Pace
1536
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,5km
Distance
16:03
Time
10:32/km
Pace
148
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
21:50
Time
08:16/km
Pace
184
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:08:35
Time
06:04/km
Pace
1520
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
17:45
Time
06:51/km
Pace
185
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
01:09:46
Time
05:35/km
Pace
905
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
13,6km
Distance
01:22:42
Time
06:04/km
Pace
960
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:19
Time
06:04/km
Pace
725
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
18
Phút
Morning Activity
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
25:26
Time
06:33/km
Pace
194
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
05:57
Time
06:22/km
Pace
79
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:44
Time
06:00/km
Pace
228
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,5km
Distance
02:01:17
Time
07:20/km
Pace
1199
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
24,1km
Distance
02:26:50
Time
06:05/km
Pace
1740
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
41:13
Time
06:30/km
Pace
457
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:23:45
Time
06:15/km
Pace
910
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
01:11:08
Time
06:34/km
Pace
760
Calories
Evening Run