Pham hong van
Tham gia: 22/05/2020
96
Run
4
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
21,2km
Distance
02:25:31
Time
06:51/km
Pace
1392
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:25:32
Time
06:51/km
Pace
1392
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
34:05
Time
06:08/km
Pace
370
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
34:10
Time
06:09/km
Pace
370
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:06:08
Time
06:11/km
Pace
696
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:06:03
Time
06:11/km
Pace
696
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
58:33
Time
07:04/km
Pace
581
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
58:34
Time
07:04/km
Pace
581
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
21,2km
Distance
02:09:20
Time
06:05/km
Pace
1410
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:09:33
Time
06:06/km
Pace
1410
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
37:45
Time
06:12/km
Pace
404
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
37:37
Time
06:11/km
Pace
404
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:04:21
Time
06:01/km
Pace
705
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:04:28
Time
06:02/km
Pace
705
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
07:51
Time

Pace
28
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
07:51
Time

Pace
28
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:11:19
Time
05:50/km
Pace
810
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:11:20
Time
05:50/km
Pace
810
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
57:50
Time
06:39/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
57:49
Time
06:39/km
Pace
585
Calories
Morning Run