Meo Caibang
Tham gia: 21/05/2020
944
Run
0
Run
34
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
13:25
Time
11:19/km
Pace
75
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:34:20
Time
06:41/km
Pace
1005
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
01:16:14
Time
06:51/km
Pace
779
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,9km
Distance
53:54
Time
06:50/km
Pace
560
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
10:47
Time
08:43/km
Pace
87
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:08:29
Time
06:12/km
Pace
774
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
01:03:51
Time
07:52/km
Pace
562
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
39:23
Time
08:04/km
Pace
336
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
30:58
Time
09:46/km
Pace
211
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:25:45
Time
06:52/km
Pace
1424
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
2,9km
Distance
32:22
Time
11:01/km
Pace
194
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
11:58
Time
10:18/km
Pace
81
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:24:01
Time
06:43/km
Pace
895
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
30:16
Time
09:41/km
Pace
211
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:14:16
Time
06:40/km
Pace
815
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
01:07:40
Time
08:19/km
Pace
547
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
48:02
Time
09:10/km
Pace
343
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,5km
Distance
01:08:37
Time
07:14/km
Pace
654
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:06:53
Time
08:04/km
Pace
580
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
13:17
Time
13:02/km
Pace
78
Calories
Morning Run