|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Hoàng Huệ
Tham gia: 07/05/2020
Run
110
Ride
9
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Evening Ride 03/12/2020 19:47
11,6km Distance
44:58 Time
15,5 km/h Pace
Evening Ride
Evening Ride 02/12/2020 20:13
6,0km Distance
23:45 Time
15,2 km/h Pace
Evening Ride
Evening Ride 01/12/2020 19:52
4,1km Distance
15:30 Time
15,8 km/h Pace
Evening Ride
Night Run 29/11/2020 01:15
20,9km Distance
01:58:10 Time
05:38/km Pace
Night Run
Night Run 25/11/2020 21:45
15,9km Distance
01:44:37 Time
06:35/km Pace
Night Run
Evening Run 23/11/2020 20:49
3,0km Distance
22:38 Time
07:31/km Pace
Evening Run
Morning Run 22/11/2020 06:00
21,2km Distance
02:13:58 Time
06:19/km Pace
Morning Run
Evening Run 19/11/2020 20:59
12,0km Distance
01:13:18 Time
06:05/km Pace
Evening Run
Evening Run 17/11/2020 19:51
2,5km Distance
17:19 Time
06:55/km Pace
Evening Run
Evening Activity 16/11/2020 19:03
0,0km Distance
55:37 Time
Pace
Evening Activity
Morning Run 15/11/2020 08:26
5,1km Distance
41:25 Time
08:03/km Pace
Morning Run
Night Run 12/11/2020 21:05
1,0km Distance
13:03 Time
13:04/km Pace
Night Run
Evening Run 12/11/2020 19:36
13,0km Distance
01:25:31 Time
06:34/km Pace
Evening Run
Night Run 10/11/2020 21:08
9,4km Distance
01:06:21 Time
07:04/km Pace
Night Run
Morning Run 08/11/2020 05:06
21,0km Distance
02:06:57 Time
06:02/km Pace
Morning Run
Evening Ride 07/11/2020 19:21
12,2km Distance
51:12 Time
14,3 km/h Pace
Evening Ride
Evening Run 06/11/2020 19:52
5,0km Distance
01:01:07 Time
12:08/km Pace
Evening Run
Night Run 05/11/2020 21:14
5,0km Distance
34:18 Time
06:48/km Pace
Night Run
Evening Run 03/11/2020 20:11
11,1km Distance
01:48:38 Time
09:46/km Pace
Evening Run
Night Run 01/11/2020 21:53
10,4km Distance
01:13:01 Time
07:01/km Pace
Night Run