|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Hoàng Huệ
Tham gia: 07/05/2020
Run
132
Ride
20
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Night Walk 02/03/2021 21:27
3,4km Distance
38:35 Time
11:28/km Pace
Night Walk
Evening Run 25/02/2021 19:53
4,3km Distance
55:08 Time
12:45/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/02/2021 20:41
4,0km Distance
41:23 Time
10:18/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 21/02/2021 17:03
10,2km Distance
01:04:00 Time
06:14/km Pace
Afternoon Run
Night Run 15/02/2021 21:32
5,5km Distance
38:01 Time
06:57/km Pace
Night Run
Afternoon Run 14/02/2021 17:03
20,2km Distance
02:28:59 Time
07:22/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/02/2021 16:08
5,0km Distance
28:05 Time
05:36/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 12/02/2021 14:59
20,2km Distance
02:14:06 Time
06:38/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 11/02/2021 17:50
5,0km Distance
26:49 Time
05:20/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 24/01/2021 18:01
4,3km Distance
26:31 Time
06:06/km Pace
Evening Run
Morning Run 24/01/2021 08:46
3,5km Distance
18:43 Time
05:19/km Pace
Morning Run
Evening Run 20/01/2021 20:27
3,0km Distance
14:55 Time
04:56/km Pace
Evening Run
Evening Run 18/01/2021 19:14
2,0km Distance
09:52 Time
04:52/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 16/01/2021 17:06
3,0km Distance
15:34 Time
05:09/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 13/01/2021 20:37
1,5km Distance
07:46 Time
05:04/km Pace
Evening Run
Evening Activity 13/01/2021 20:05
0,0km Distance
25:05 Time
Pace
Evening Activity
Evening Run 11/01/2021 20:14
2,0km Distance
15:02 Time
07:27/km Pace
Evening Run
Morning Run 10/01/2021 08:08
2,2km Distance
10:17 Time
04:45/km Pace
Morning Run
Morning Run 05/01/2021 05:16
9,7km Distance
01:00:52 Time
06:15/km Pace
Morning Run
Evening Run 31/12/2020 20:40
20,2km Distance
02:20:19 Time
06:56/km Pace
Evening Run