Võ Thanh Tâm
Tham gia: 14/08/2020
1.026
Run
3
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Lâu không được sải bươc!
everyone
5,7km
Distance
41:06
Time
07:09/km
Pace
0
Calories
Lâu không được sải bươc!
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
40:20
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,6km
Distance
15:31
Time
09:39/km
Pace
73
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,6km
Distance
04:50
Time
08:43/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
09:42
Time
08:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lâu không xỏ dày giờ mới đuoc xỏ thở hổng nổi🤣già rùi🤣
everyone
4,5km
Distance
26:58
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Lâu không xỏ dày giờ mới đuoc xỏ thở hổng nổi🤣già rùi🤣
Night Run
everyone
0,7km
Distance
05:32
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
09:11
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
20:45
Time
11:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
17:46
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
25:31
Time
06:33/km
Pace
164
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
0,4km
Distance
02:22
Time

Pace
6
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
05:29
Time
05:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
18:39
Time
06:28/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
16:04
Time
06:01/km
Pace
118
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
27:13
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
15:58
Time
14:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
30:33
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
00:57
Time

Pace
0
Calories
Night Activity
Night Swim
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Night Swim