Võ Thanh Tâm
Tham gia: 14/08/2020
941
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,6km
Distance
26:58
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
27:47
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
26:01
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
28:19
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
27:07
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
27:59
Time
06:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
23:00
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
28:21
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
27:52
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
26:29
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
28:45
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run😜😜😜🤣
everyone
4,6km
Distance
27:02
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run😜😜😜🤣
Dạy xong giải trí xíu mọi nguoi đừng ném đá nhé🤣🤣chuc mọi nguoi ngay moi nhiu năng luong!!
everyone
4,7km
Distance
27:07
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Dạy xong giải trí xíu mọi nguoi đừng ném đá nhé🤣🤣chuc mọi nguoi ngay moi nhiu năng luong!!
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
27:37
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
28:07
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
29:46
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Happy new year2022!!!
everyone
4,6km
Distance
28:01
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Happy new year2022!!!
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
19:30
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
28:48
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
28:38
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run