Võ Thanh Tâm
Tham gia: 14/08/2020
33
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Lâu gòi iem mới test chân 😏
everyone
4,5km
Distance
31:45
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Lâu gòi iem mới test chân 😏
Night Run
everyone
3,1km
Distance
20:17
Time
06:34/km
Pace
174
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
20:26
Time
07:02/km
Pace
178
Calories
Afternoon Run
Quoc khánh 02/09 test chân mà oải🤣🤣🤣Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
22:46
Time
07:46/km
Pace
170
Calories
Quoc khánh 02/09 test chân mà oải🤣🤣🤣Afternoon Run
Night Yoga
everyone
0,0km
Distance
42:18
Time

Pace
1
Calories
Night Yoga
Night Yoga
everyone
0,0km
Distance
18:19
Time

Pace
3
Calories
Night Yoga
Night Workout
everyone
0,0km
Distance
15:38
Time

Pace
0
Calories
Night Workout
Night Yoga
everyone
0,0km
Distance
00:58
Time

Pace
1
Calories
Night Yoga
Night Yoga
everyone
0,0km
Distance
20:09:34
Time

Pace
191
Calories
Night Yoga
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
01:27:09
Time
10:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
37:42
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:13:01
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
01:15:21
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:11:27
Time
07:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
02:00:14
Time
09:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:26:31
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,3km
Distance
03:00:17
Time
12:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:14:20
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:46:35
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:29:43
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run