Nguyễn thị trà giang
Tham gia: 22/04/2020
1.770
Run
39
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,2km
Distance
55:18
Time
05:25/km
Pace
446
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:42:34
Time
04:50/km
Pace
944
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:06:47
Time
06:04/km
Pace
465
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,6km
Distance
53:00
Time
06:11/km
Pace
351
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,5km
Distance
01:33:29
Time
06:28/km
Pace
641
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,3km
Distance
55:56
Time
06:01/km
Pace
413
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
8,2km
Distance
48:05
Time
05:53/km
Pace
393
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:14:13
Time
05:15/km
Pace
606
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:12:41
Time
07:13/km
Pace
431
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
26:24
Time
06:35/km
Pace
203
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:03:56
Time
08:53/km
Pace
362
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
47:02
Time
09:45/km
Pace
194
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
53:32
Time
05:20/km
Pace
472
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
8,3km
Distance
47:36
Time
05:46/km
Pace
409
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
58:35
Time
05:50/km
Pace
425
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
8,2km
Distance
50:45
Time
06:10/km
Pace
385
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:45:50
Time
04:59/km
Pace
860
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:04:45
Time
04:37/km
Pace
595
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
56:17
Time
06:46/km
Pace
351
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
55:46
Time
05:32/km
Pace
418
Calories
Evening Run