Nguyễn thị trà giang
Tham gia: 22/04/2020
1.597
Run
37
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
14,0km
Distance
01:24:03
Time
05:59/km
Pace
629
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
59:17
Time
05:46/km
Pace
464
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
42,2km
Distance
03:37:38
Time
05:09/km
Pace
1999
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
1,4km
Distance
12:22
Time
08:55/km
Pace
59
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
56:30
Time
06:29/km
Pace
378
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:11:53
Time
06:31/km
Pace
501
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
38:11
Time
14:39/km
Pace
182
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,8km
Distance
43:23
Time
04:57/km
Pace
395
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,8km
Distance
29:39
Time
07:47/km
Pace
165
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
44:21
Time
04:24/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:09:12
Time
06:22/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
47:50
Time
06:35/km
Pace
311
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:07:28
Time
06:07/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
03:30:47
Time
04:58/km
Pace
1908
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
15:01
Time
09:58/km
Pace
71
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
28:40
Time
05:31/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,6km
Distance
47:41
Time
04:57/km
Pace
431
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
46:21
Time
07:33/km
Pace
262
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:14:26
Time
06:38/km
Pace
468
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:02:31
Time
05:55/km
Pace
475
Calories
Morning Run