Nguyễn thị trà giang
Tham gia: 22/04/2020
1.473
Run
37
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,7km
Distance
08:38
Time
05:10/km
Pace
78
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
50:37
Time
04:59/km
Pace
459
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
28:05
Time
06:37/km
Pace
196
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,7km
Distance
46:40
Time
04:47/km
Pace
430
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
22:13
Time
04:24/km
Pace
217
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
24:47
Time
04:55/km
Pace
219
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
53:06
Time
04:58/km
Pace
481
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
33:38
Time
04:47/km
Pace
304
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,4km
Distance
02:34
Time
06:21/km
Pace
15
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
28:46
Time
05:43/km
Pace
229
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
03:58:16
Time
05:38/km
Pace
1889
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
39:10
Time
05:14/km
Pace
321
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
40:26
Time
05:59/km
Pace
305
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:30
Time
06:11/km
Pace
441
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
42,4km
Distance
03:41:18
Time
05:13/km
Pace
1953
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
13:50
Time
10:53/km
Pace
71
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
36:11
Time
25:29/km
Pace
75
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:45
Time
08:35/km
Pace
43
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
42:56
Time
05:57/km
Pace
330
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
31:35
Time
05:48/km
Pace
265
Calories
Afternoon Run