Tuan Anh Bui
Tham gia: 01/03/2021
837
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,1km
Distance
44:20
Time
06:12/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
44:21
Time
06:12/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
42,7km
Distance
03:27:28
Time
04:51/km
Pace
2307
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
42,7km
Distance
03:28:28
Time
04:52/km
Pace
2307
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
59:15
Time
05:41/km
Pace
515
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
59:15
Time
05:41/km
Pace
515
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,2km
Distance
02:25:42
Time
05:47/km
Pace
1053
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,2km
Distance
02:25:42
Time
05:47/km
Pace
1053
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:59:42
Time
05:38/km
Pace
837
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:59:42
Time
05:38/km
Pace
837
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,8km
Distance
19:49
Time
04:09/km
Pace
232
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,8km
Distance
19:49
Time
04:09/km
Pace
232
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
01:38:01
Time
05:42/km
Pace
679
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
01:38:01
Time
05:42/km
Pace
679
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
02:02:25
Time
05:45/km
Pace
781
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
02:02:24
Time
05:45/km
Pace
781
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:18:00
Time
05:55/km
Pace
573
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:18:01
Time
05:55/km
Pace
573
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
42,5km
Distance
04:03:43
Time
05:43/km
Pace
1543
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
42,5km
Distance
04:03:42
Time
05:43/km
Pace
1543
Calories
Night Run