Nguyễn Mạnh Hà
Tham gia: 20/12/2016
202
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Trail
everyone
14,6km
Distance
03:43:39
Time
15:18/km
Pace
1686
Calories
Evening Trail
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:36
Time
06:06/km
Pace
309
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
36:58
Time
06:48/km
Pace
332
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
19,0km
Distance
02:16:02
Time
07:09/km
Pace
1151
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:49
Time
06:31/km
Pace
618
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:40:42
Time
06:42/km
Pace
944
Calories
Afternoon Run
Evening Trail
everyone
20,9km
Distance
09:13:55
Time
26:27/km
Pace
2598
Calories
Evening Trail
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:58
Time
06:09/km
Pace
363
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:13:55
Time
07:09/km
Pace
656
Calories
Afternoon Run
Morning Trail
everyone
13,4km
Distance
03:37:29
Time
16:12/km
Pace
1482
Calories
Morning Trail
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:11:07
Time
07:02/km
Pace
630
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:40:33
Time
06:50/km
Pace
907
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
38:59
Time
06:29/km
Pace
362
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
17,4km
Distance
02:05:35
Time
07:13/km
Pace
1079
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
51:54
Time
06:52/km
Pace
459
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
39:07
Time
06:30/km
Pace
363
Calories
Morning Run
Afternoon Trail
everyone
6,8km
Distance
03:05:54
Time
27:11/km
Pace
1362
Calories
Afternoon Trail
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:11:23
Time
07:07/km
Pace
604
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
42:22
Time
07:34/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:41
Time
06:30/km
Pace
640
Calories
Morning Run