Nguyễn Mạnh Hà
Tham gia: 20/12/2016
422
Run
13
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
6,0km
Distance
35:55
Time
05:58/km
Pace
382
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
35:25
Time
05:52/km
Pace
397
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
44:23
Time
06:41/km
Pace
467
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
35:52
Time
08:29/km
Pace
381
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
45,7km
Distance
02:21:19
Time
19,4 km/h
Pace
895
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
45,7km
Distance
02:19:42
Time
19,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
33:19
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
33:19
Time
05:47/km
Pace
367
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
31:30
Time
05:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
31:35
Time
05:45/km
Pace
350
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
30:40
Time
05:37/km
Pace
336
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
30:41
Time
05:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
14,9km
Distance
49:13
Time
18,2 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
14,9km
Distance
50:12
Time
17,8 km/h
Pace
417
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
26,0km
Distance
01:21:08
Time
19,2 km/h
Pace
634
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
26,0km
Distance
01:17:09
Time
20,2 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
47:36
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
48:16
Time
06:28/km
Pace
463
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
53:47
Time
06:18/km
Pace
560
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
53:47
Time
06:18/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run