Nguyễn Mạnh Hà
Tham gia: 20/12/2016
345
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
9,6km
Distance
58:23
Time
06:05/km
Pace
583
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:14:57
Time
06:56/km
Pace
698
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
44:34
Time
06:01/km
Pace
433
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:00:42
Time
07:34/km
Pace
439
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
50:24
Time
06:35/km
Pace
433
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
59:30
Time
07:07/km
Pace
511
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
18,6km
Distance
02:02:32
Time
06:36/km
Pace
1076
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:19:06
Time
06:03/km
Pace
764
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
44:00
Time
06:08/km
Pace
490
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
47:49
Time
06:15/km
Pace
484
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
46:04
Time
06:15/km
Pace
478
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:35:03
Time
06:19/km
Pace
990
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:53
Time
06:08/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
19:02
Time
05:36/km
Pace
212
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
37:37
Time
05:55/km
Pace
406
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
35:32
Time
07:04/km
Pace
388
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
38:53
Time
06:28/km
Pace
426
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
34:59
Time
05:49/km
Pace
366
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
36:32
Time
05:55/km
Pace
361
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
31:32
Time
05:39/km
Pace
324
Calories
Morning Run