Nguyễn Mạnh Hà
Tham gia: 20/12/2016
476
Run
22
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,0km
Distance
43:32
Time
06:12/km
Pace
428
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,6km
Distance
59:41
Time
06:12/km
Pace
596
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
40:07
Time
06:13/km
Pace
428
Calories
Evening Run
Lunch Trail
everyone
2,2km
Distance
28:50
Time
13:06/km
Pace
161
Calories
Lunch Trail
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
54:41
Time
06:49/km
Pace
527
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
40:46
Time
06:01/km
Pace
419
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,6km
Distance
54:53
Time
05:41/km
Pace
590
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
10,5km
Distance
26:44
Time
23,7 km/h
Pace
236
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
10,9km
Distance
29:21
Time
22,4 km/h
Pace
237
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
34:51
Time
05:45/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
42:49
Time
06:20/km
Pace
460
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
47:29
Time
06:38/km
Pace
489
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
42:56
Time
05:58/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
29:28
Time
07:00/km
Pace
278
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
38:03
Time
05:55/km
Pace
424
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
10,0km
Distance
25:56
Time
23,2 km/h
Pace
245
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:26
Time
06:03/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
29:51
Time
05:55/km
Pace
318
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
39:18
Time
07:50/km
Pace
324
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
31:05
Time
06:08/km
Pace
305
Calories
Morning Run