|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyễn Ngọc Anh
Tham gia: 09/02/2021
Run
372
Ride
2
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 13/06/2021 16:47
11,4km Distance
01:24:45 Time
07:27/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/06/2021 16:47
11,4km Distance
01:24:45 Time
07:27/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 12/06/2021 14:22
42,8km Distance
04:34:54 Time
06:25/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 11/06/2021 18:32
10,3km Distance
58:34 Time
05:41/km Pace
Evening Run
Evening Run 11/06/2021 18:32
10,3km Distance
58:36 Time
05:41/km Pace
Evening Run
Evening Run 10/06/2021 19:10
10,0km Distance
54:17 Time
05:25/km Pace
Evening Run
Evening Run 10/06/2021 19:10
10,0km Distance
54:15 Time
05:24/km Pace
Evening Run
Evening Run 09/06/2021 19:27
10,0km Distance
56:53 Time
05:40/km Pace
Evening Run
Evening Run 09/06/2021 19:27
10,0km Distance
56:51 Time
05:40/km Pace
Evening Run
Evening Run 08/06/2021 19:25
10,0km Distance
58:21 Time
05:49/km Pace
Evening Run
Evening Run 08/06/2021 19:25
10,0km Distance
58:19 Time
05:49/km Pace
Evening Run
Evening Run 07/06/2021 19:16
10,1km Distance
01:08:35 Time
06:46/km Pace
Evening Run
Evening Run 07/06/2021 19:16
10,1km Distance
01:08:37 Time
06:47/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 06/06/2021 17:04
21,1km Distance
01:50:58 Time
05:16/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 06/06/2021 17:04
21,1km Distance
01:50:58 Time
05:16/km Pace
Afternoon Run
Morning Ride 06/06/2021 05:35
30,7km Distance
02:04:06 Time
14,8 km/h Pace
Morning Ride
Morning Ride 06/06/2021 05:35
30,7km Distance
02:03:07 Time
14,9 km/h Pace
Morning Ride
Afternoon Run 05/06/2021 17:40
13,0km Distance
01:11:29 Time
05:29/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 05/06/2021 17:40
13,0km Distance
01:11:31 Time
05:29/km Pace
Afternoon Run